bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๙ ก.ย.๖๒ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน” (战略伙伴:中泰关系分析) (ตอนที่ ๔ จบ) โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

โดยสรุปย่อประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

๔.๙ ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค区域与国际合作方面
ฝ่ายจีนย้ำถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ต่อความร่วมมือในภูมิภาคที่นำโดยอาเซียน ซึ่งจะส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ประเทศไทยในฐานะที่กำลังจะเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – จีน ให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับจีนในการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อาเซียน – จีน และในฐานะประธานร่วมความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ประเทศไทยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับจีน เพื่อผลประโยชน์ในภูมิภาค สองฝ่ายจะกระชับการประสานงานและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์เชิงลึก ต่อความร่วมมือที่มีอยู่แล้วภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน - จีน และอาเซียน + ๓ เพื่อตระหนักต่อเป้าหมายในระยะยาวในการสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก สองฝ่ายย้ำว่า การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) จะคงไว้ซึ่งการเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำ ที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นในภูมิภาคและประเด็นระดับโลกที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยส่งเสริมฉันทามติ การดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และคำนึงถึงการยอมรับได้ของทุกฝ่าย
中方强调一如既往地全力支持以东盟为引领的区域性合作,因为这样有助于地区的和平、稳定和繁荣。泰国作为正在成为东盟与中国事务协调员的国家已承诺将与中国密切合作,以促进东盟-中国战略关系的发展。同时作为中国-东盟自由贸易协定的联合主席,为了地区的共同利益,泰国将与中国密切合作。在中国-东盟以及东盟+3的合作框架下,深化双方已有的合作,密切工作协调,为实现东亚一体化的长远目标而努力。双方强调,仍将继续发挥东亚峰会作为领导人战略协调舞台的作用,关注涉及共同利益的地区问题和全球性问题,促进共识,循序渐进,并考虑各方的感受。
ฝ่ายจีนย้ำการสนับสนุนความคิดริเริ่มของประเทศไทยในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน อาเซียน + ๓ ในด้านการเชื่อมโยงในภูมิภาค และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคิดริเริ่มดังกล่าว และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เพื่อลดปัญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาค รวมทั้งจีนสนับสนุนต่อการรวมตัวกันเพื่อความร่วมมือของประเทศในอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘
中方强调支持泰国关于提升东盟+3伙伴关系,实现地区互联互通的倡议,并将就实现该倡议所提出的目标加强与泰国的密切合作,在湄公河次区域经济合作的框架下继续推动双方的经济合作,消除贫困,推动地区社会经济的发展,支持东盟一体化过程中各国间的交流与合作。
ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อฉันทามติเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่องแนวปฏิบัติต่อการบังคับใช้ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) และความร่วมมือที่ดำเนินอยู่ในปฏิญญาฯ ระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามปฏิญญาฯ อย่างสมบูรณ์ และดำเนินความร่วมมือเพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือ
两国均对2011年7月的南海共同宣言以及中国与东盟成员国之间就宣言开展的合作持欢迎态度,支持各方全面恪守宣言,加强合作,让南中国海成为和平之海、友谊之海和合作之海。
ทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มการประสานงานภายใต้กรอบความร่วมมือของสหประชาชาติ กรอบความตกลงองค์กรการค้าโลก กรอบการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป กรอบการประชุมความร่วมมือในเอเชีย และกรอบความร่วมมือของกลไกในภูมิภาคและกลไกระหว่างประเทศให้มากขึ้น
两国将加强在联合国合作框架、世贸协定框架下、亚太经合会议框架、亚欧会议框架、亚洲合作会议框架和地区与国际合作机制框架下更多的协调与合作。

๕. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อความร่วมมือ加强合作的措施与手段
เครื่องมือหรือทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการนั้น มีทั้งทรัพยากรที่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม เช่น กองกำลัง อาวุธยุทโธปกรณ์ เงินและสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น และทรัพยากรที่ไม่อาจจับต้องได้เชิงนามธรรมซึ่งทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ได้เห็นร่วมกันว่า เพื่อให้สามารถรักษาผลประโยชน์ร่วมกันที่เพิ่มพูนมากขึ้น ในขณะที่สนองตอบต่อผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนทั้งสองประเทศ บนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ซึ่งควรได้รับการส่งเสริม โดยการรื้อฟื้นและส่งเสริมกลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว ได้แก่
合作中可利用的资源和手段包括现实可及的具体资源如兵力、武器装备、金钱及便利设施等,还有不可触及的抽象资源。中泰两国政府一致认为,为了维护更多的共同利益,同时满足两国人民的根本利益需求,双方应该推动全面战略合作伙伴关系,恢复和促进如下双边合作机制:
        ๕.๑ คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าจีน – ไทย ในระดับรองนายกรัฐมนตรี 副总理级的中泰经贸合作联合委员会
        ๕.๒ การประชุมหารือทางการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่าย两国外交部的政治协商会议
        ๕.๓ การหารือประจำปี ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ两国国防部的国防与安全事务年度协商机制
        ๕.๔ คณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนกลไกระดับมณฑล อาทิ คณะทำงานไทย - ยูนนาน ไทย - กวางตุ้ง และไทย – เซี่ยเหมิน ซึ่งทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการสถาปนาบ้านพี่เมืองน้องระหว่างเมืองหรือมณฑลเมื่อมีความเหมาะสม 科技合作委员会,还有省级合作机制,如泰国-云南工作组、泰国- 广东工作组、泰国-厦门工作组等,双方支持合适的时候创建市级和省级友好城市和友好省份。

๖. ในโอกาสที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นประธานการประชุมอาเซียนในปี ๒๐๑๙ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อันดีสำหรับความร่วมมือในระดับภูมิภาค ไทยมีความคาดหวังว่าจีนพร้อมจะสนับสนุนไทยและมองไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะโครงการรถไฟจีนลาวไทย นอกจากนี้ จีนกับไทยยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและไทยให้ราบรื่นและยั่งยืน
在 泰 国 担 任2019 年 东 盟 会 议 主 席 之 际 ,它 被 认 为 是 区 域合 作 的 一 个 好 处 。 泰 国 期 待 中国 愿 意 支 持 泰 国 ,并 将 泰 国 视 为 东 盟 地 区 的 交 通 枢 纽 。 特 别 是 中 国 ,老 挝 ,泰 国 的 铁 路 项 目 。此 外 ,中 国 和 泰 国 在 推 动 澜 沧 - 湄 公 河 合 作 方 面 也 发 挥 了 重 要 作 用 。 这 有 利 于 中 泰 建 立 平 稳 持 久 的 关 系。