bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ พื้นที่ต่าง ๆ ในจีนยกเว้นมณฑลหูเป่ย เริ่มกลับเข้าทำงานแล้ว

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ต่าง ๆ ในจีนยกเว้นมณฑลหูเป่ย เริ่มกลับเข้าทำงานแล้ว ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Development and Reform Commission : NDRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของสภารัฐกิจของจีน ได้จัดงานแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่ง โดยนายฉง เลี่ยง สมาชิกกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการของ NDRC กล่าวว่า
     ๑.๑ งานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนต้องกลับมาทำงานทันที รวมทั้งธุรกิจที่สำคัญก็ควรกลับมาทำงานตามกำหนดเวลาและเริ่มโดยเร็วที่สุด สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และงานที่ทำได้จากทางไกลให้ดูตามความเหมาะสม
     ๑.๒ พื้นที่ต่าง ๆ ในจีนยกเว้นมณฑลหูเป่ย ได้เริ่มกลับเข้าทำงาน โดยเฉพาะธุรกิจสำคัญ เช่น เวชภัณฑ์ พลังงาน อาหาร การขนส่งและโลจิสติกส์ ฯลฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.พ.๖๓ ที่ผ่านมา หลังสิ้นสุดวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่ขยายเวลา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนก็ได้เริ่มต้นกลับมาทำงานในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมของโลก อันเป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

๒. ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในพื้นต่างๆ ของจีน
     ๒.๑ มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในการผลิต มูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมมีขนาด ๔ ล้านล้านหยวน บริษัทหลายแห่งครองส่วนแบ่งสำคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก ตอนนี้บริษัทเหล่านี้เริ่มกลับมาทำงาน แต่ต้องเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจาก ๔ ด้าน คือ (๑) กลไกการป้องกันและควบคุม (๒) การตรวจพนักงาน (๓) อุปกรณ์ และ (๔) การจัดการภายใน
     ๒.๒ กรุงปักกิ่ง มีบริษัทข้ามชาติจำนวนมากก็เริ่มต้นการผลิตเช่น บริษัท ซาโนฟี่ (Sanofi) บริษัทพัฒนายาและนวัตกรรรมชั้นนำระดับโลก โรงงานที่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง มีสายบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ๔ สาย ตอนนี้ได้เปิดเดินเครื่อง ๓ สายแล้ว บางสายมีผลผลิตสูงกว่าการผลิตในช่วงก่อนการระบาดของเชื้อไวรัส บริษัทอีกแห่งหนึ่งที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับเมอร์เซเดส – เบนซ์ พนักงานส่วนใหญ่กลับมาทำงานแล้ว สามารถตอบสนองความต้องการการผลิตของรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าว โดยผู้รับผิดชอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในกรุงปักกิ่งระบุว่าผู้ประกอบการจำนวน ๒๙๖ แห่งในเขต มีบริษัท ๒๐๐ แห่ง เช่น เบนซ์ปักกิ่ง ก็ได้กลับมาทำงานตามกำหนดเวลา

๓. มาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการกลับเข้าสู่การทำงาน
     ๓.๑ กลุ่มบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน ประจำกรุงปักกิ่ง ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ครอบคลุมถึงผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสู่กรุงปักกิ่งทั้งหมด เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร เช่น ในสถานีรถไฟต่างๆ ของกรุงปักกิ่ง ได้ตรวจพบผู้ที่มีอุณหภูมิผิดปกติจำนวน ๖๗ คน จึงได้ส่งต่อไปยังหน่วยงานป้องกันโรคระบาดทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฯลฯ ในขณะนี้ในสถานีรถไฟต่างๆ ของกรุงปักกิ่ง ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ๓๗๐ ชุด รวมถึงเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิขณะเดินผ่านประตูจำนวน ๑๒ เครื่อง และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอิฟราเรด ๘๘ เครื่อง ทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องอยุดรอ โดยเครื่องจะสามารถตรวจวัดโดยอัตโนมัติ
     ๓.๒ ในด้านการบิน นอกจากเพิ่มการถ่ายเทอากาศและฆ่าเซื้อแล้ว สนามบินนานาชาติโส่วตูและต้าซิง ซึ่งทั้ง ๒ แห่งอยู่ในกรุงปักกิ่ง ยังได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกสนามบินทั้งหมด
     ๓.๓ ในด้านการคมนาคมภายในเมือง สำหรับแท๊กซี รถทัวร์และรถบัส รวมถึงรถไฟฟ้าที่มีราง จะดำเนินการฆ่าเชื้ออย่างน้อยสองครั้งต่อวัน ตามหลักการที่ “ครอบคลุมทั้งหมดทุกคัน” โดยผู้รับผิดชอบของทางรถไฟใต้ดินกรุงปักกิ่งได้เน้นว่า รถไฟใต้ดินของกรุงปักกิ่งจะฆ่าเชื้อในทั้งสถานีและตู้โดยสารให้ทั่วถึงทุกวัน ระบบปรับอากาศในสถานีได้เปลี่ยนเป็นแบบนำอากาศเข้ามาจากภายนอก ๑๐๐% และยังจะใช้มาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารในสถานีและภายในตู้รถโดยสาร ขณะที่ผู้โดยสารจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่โดยสาร สำหรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย จะเตือนและไม่ให้โดยสารรถไฟใต้ดิน

บทสรุป

 
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีจีนได้ออกหนังสือเวียน เรียกร้องให้วิสาหกิจดำเนินการป้องกันและควบคุมตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อฟื้นฟูการผลิตอย่างมีขั้นตอน ซึ่งมีข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ พบว่า วิสาหกิจผลิตหน้ากากอนามัยทั่วประเทศได้ฟื้นฟูการผลิตกว่า ๗๖% และวิสาหกิจการผลิตชุดป้องกัน ได้ฟื้นฟูการผลิต ๗๗% แล้ว สำหรับธุรกิจการผลิตและแปรรูปข้าว ได้ฟื้นฟูการผลิต ๙๔.๖% ในขณะที่อัตราการฟื้นฟูการผลิตของบริษัทขุดถ่านหินเกินกว่า ๕๐% ส่วนไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียม ก็มีอุปทานที่เพียงพอ รวมทั้งการบินพลเรือน รถไฟและเครือข่ายการขนส่งทางน้ำได้ดำเนินการตามปกติ ในขณะที่มีบริษัทบางแห่งใช้วิธีการทำงานจากทางไกล ในเซินเจิ้น กว่างโจว (กวางเจา) และมหานครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ ในกรุงปักกิ่ง ก็มีบริษัทหลายแห่งใช้วิธีการทำงานทั้งที่ห้องทำงานและจากทางไกล ซึ่งบุคลากรในตำแหน่งสำคัญมาทำงานในห้องทำงานในช่วงเวลาที่ต่างกัน ส่วนพนักงานคนอื่นทำงานที่บ้าน เป็นต้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์