bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ม.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของเอกชนแห่งแรกในประเทศจีนได้เปิดให้บริการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ม.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของเอกชนแห่งแรกในประเทศจีนได้เปิดให้บริการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๕ ขบวนรถไฟความเร็วสูงสองขบวนแรกออกจากสถานีไถโจว ในเมืองไถโจว มณฑลเจ้อเจียง มุ่งหน้าสู่นครหางโจว ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง และจากสถานีเซิ้งโจว ซินชาง ในนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ผ่านทางเมืองเวินหลิง สู่เมืองไถโจว มณฑลเจ้อเจียง เป็นรถไฟความเร็วสูงของเอกชนแห่งแรกในประเทศจีน

๒. รถไฟความเร็วสูงหางโจว-ไถโจว (杭台高铁连) ได้เชื่อมต่อนครหางโจว เมืองเส้าซิง และเมืองไถโจว ในมณฑลเจ้อเจียง โดยมีความยาวรวม ๒๖๖.๙ กิโลเมตร และความเร็วของขบวนรถไฟได้ออกแบบไว้ที่ ๓๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งหลังจากเปิดให้การเดินรถแล้ว ระยะเวลาที่เร็วที่สุดในการเดินทางระหว่างนครหางโจว ถึง เมืองไถโจว จะใช้เวลา ๖๓ นาที

๓. นายหวี่ เสวียหลิน (余学林) รองผู้จัดการทั่วไปของ Hangzhou-Shaotai Railway Co., Ltd. (杭绍台铁路有限公司常务副总经理) ระบุว่า รถไฟความเร็วสูงหางโจว-ไถโจว เป็นโครงการทางรถไฟทุนเอกชนสาธิต ๑ ใน ๘ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เมื่อเดือนกันยายนปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งกลุ่มบริษัทภาคเอกชนที่มีกลุ่มฟู่ซิงเป็นผู้นำได้ลงนามสนธิสัญญากับทางการมณฑลเจ้อเจียง โดยลงทุน ๔๔,๘๙๐ ล้านหยวนในการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้ กลุ่มบริษัทภาคเอกชนถือหุ้น ๕๑%

บทสรุป ในรายงานได้ระบุว่า ในระยะแรกของการดำเนินงาน การรถไฟจีนได้จัดรถไฟให้บริการ ๓๕ คู่ขบวนต่อวัน ทั้งนี้ นับตั้งแต่การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงหางโจว-ไถโจว ที่ได้เริ่มในเดือนธันวาคม ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงานทั้งหมดสามารถเอาชนะปัจจัยที่ไม่พึงประสงค์ เช่น พายุไต้ฝุ่นและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ 我国首条民营控股高铁开通运营_滚动新闻_中国政府网 )