bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕ ในฟอรั่มความร่วมมือทางพาณิชย์เพื่อรำลึกการครบรอบ ๓๐ ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน - เกาหลีใต้

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕ ในฟอรั่มความร่วมมือทางพาณิชย์เพื่อรำลึกการครบรอบ ๓๐ ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน - เกาหลีใต้

โดยนายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า จีนและเกาหลีใต้อยู่ติดกัน และต่างมีประวัติศาสตร์การเรียนรู้ร่วมกันมายาวนาน ทำให้ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการครบรอบ ๓๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ โดยผู้นำของทั้งสองประเทศต่างส่งสารแสดงความยินดีถึงกันตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้ประสบผลมากมาย และนำความผาสุกใหญ่หลวงสู่ทั้งสองฝ่าย โดยมีส่วนสนับสนุนในเชิงบวกต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

นายหลี่ เค่อเฉียง ชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง และการพัฒนาเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับปัจจัยที่ไม่แน่นอนและไม่เสถียรหลายประการ การแสวงหาสันติภาพและความมั่นคง และการส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองยังคงเป็นปณิธานของประชาชนและกระแสนิยมทั่วไป จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับเกาหลีใต้ เพื่อเปิดประตูสู่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า โดยทั้งสองฝ่ายควรยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือกัน กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตร ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีพัฒนาไปอย่างเป็นปกติและมั่นคง ใช้ความได้เปรียบที่เอื้ออำนวยแก่กัน ยึดมั่นในการให้สร้างประโยชน์ร่วมกันและได้ชัยชนะด้วยกัน เพื่อบรรลุซึ่งความเห็นพ้องในการเจรจาขั้นตอนที่ ๒ เกี่ยวกับสนธิสัญญาการค้าเสรีระหว่างจีนและเกาหลีใต้โดยเร็ว ทั้งนี้ สองฝ่ายควรยึดมั่นในพหุภาคีนิยม ร่วมผลักดันความมั่นคงและคล่องตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ใช้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) อย่างครอบคลุม อันจะเพิ่มแรงผลักดันใหม่ให้กับการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอีกด้วย นอกจากนี้ ควรร่วมกันจัดงาน "ปีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-เกาหลีใต้" เพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและความรู้สึกที่เป็นมิตรระหว่างสองชนชาติโดยเฉพาะเยาวชน รวมทั้งยังคงแสดงบทบาท "ช่องทางด่วน" อย่างเต็มที่สำหรับการแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นการทำงานและการผลิต ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

นายหลี่ เค่อเฉียง เน้นย้ำว่า ประตูแห่งการเปิดกว้างของจีนนั้นเปิดกว้างสำหรับโลกเสมอมา โดยมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศสำหรับการทำธุรกิจแบบการตลาด ปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นแบบสากล ทำให้ประเทศจีนเป็นที่มีบรรยากาศและปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการลงทุนและพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจนานาประเทศตลอดเวลา ซึ่งยินดีต้อนรับบริษัทจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงเกาหลีใต้ให้เดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศจีน แบ่งปันโอกาสในการพัฒนาของจีน และเปิดหน้าต่างความร่วมมือใหม่ๆ

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2022-08/25/content_5706765.htm )