bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑ เม.ย.๖๔ กรณีที่เว็บไซต์กระทรวงกลาโหมของจีนได้เผยแพร่บทความเรื่อง “การก้าวไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของการต่อสู้ในการครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการก่อตั้งกองทัพ”

๑. ใน "ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเรื่องการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕"  จากการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๕ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ ๑๙  โดยได้จัดทำพิมพ์เขียวเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการป้องกันประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจในการป้องกันประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี (๑ ศตวรรษ) ของการก่อตั้งกองทัพในปี ค.ศ. ๒๐๒๗ หรือ พ.ศ.๒๕๗๐
 
๒. ประเทศที่เข้มแข็งจะต้องมีกองทัพที่แข็งแกร่งและกองทัพที่แข็งแกร่งสามารถประกันความมั่นคงของชาติได้ ซึ่งข้อเสนอของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนดังกล่าว ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า จะปรับปรุงการป้องกันความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ของผลประโยชน์ อธิปไตย ความมั่นคงและการพัฒนา จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายของกองทัพที่มีอายุครบ ๑ ศตวรรษในปี ค.ศ.๒๐๒๗ โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการโดยรวมของความมั่นคงและการพัฒนาของชาติ รวมทั้งมุ่งเน้นไปที่จุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกองทัพประชาชนที่ประสบความรุ่งเรือง กล่าวคือ
     ๒.๑ เป้าหมายได้กำหนดทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาและกระตุ้นแรงจูงใจ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน เป็นแกนหลักในการประสานยุทธศาสตร์โดยรวมของการฟื้นฟูประเทศจีนครั้งใหญ่ ในการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโลกโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายของพรรค ในการเสริมสร้างกองทัพในยุคใหม่และการสร้างกองทัพประชาชนให้เป็นกองทัพระดับโลก ขณะที่ต้องเผชิญกับการทดสอบที่ซับซ้อนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งจำเป็นต้องประสานการพัฒนาและความมั่นคงในการเสริมสร้างประเทศและเสริมสร้างกำลังทหารภายใต้การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การพัฒนาที่ทันสมัยของกระบวนการป้องกันประเทศและการทหารสอดคล้องกับกระบวนการสร้างความทันสมัยของชาติ และขีดความสามารถทางทหารสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
     ๒.๒ ในการจัดทำพิมพ์เขียวเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการป้องกันประเทศและการสร้างกองทัพ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิผลของการป้องกันประเทศและความทันสมัยทางทหาร โดยเฉพาะภารกิจหลักในการเร่งการปรับปรุงทฤษฎีการทหารให้ทันสมัยการเร่งความทันสมัยของการจัดระเบียบทางทหารการเร่งความทันสมัยของบุคลากรทางทหารและการเร่งความทันสมัยของ อาวุธและอุปกรณ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีของการก่อตั้งทัพในปี ค.ศ.๒๐๒๗ (พ.ศ.๒๕๗๐) ซึ่งต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของสงครามในอนาคตและวิธีการรบอย่างและสร้างทหารที่มีลักษณะเฉพาะของจีนโดยสอดคล้องกับกฎหมายของสงครามสมัยใหม่ตลอดจนระบบและทฤษฎีการต่อสู้ขั้นสูง จึงต้องเร่งปรับปรุงรูปแบบองค์กรของกองทัพให้ทันสมัยด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงในการยกระดับอาวุธและยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเสริมสร้างการฝึกร่วมทางทหารและพัฒนาประสิทธิภาพการรบภายใต้นโยบายการศึกษาทางทหารยุคใหม่ อันเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเอาชนะสงครามด้วยการครองความคิดริเริ่ม
     ๒.๓ เน้นย้ำการรักษาความเป็นผู้นำที่แท้จริงของพรรคเหนือกองทัพอย่างไม่ย่อท้อ และให้แน่ใจว่ากองทัพของประชาชนจะอยู่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่เสมอ โดยใช้แนวคิดของนายสี จิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีนสำหรับยุคใหม่อย่างไม่หยุดยั้งและความคิดของนายสี จิ้นผิง ในการเสริมสร้างกองทัพเพื่อให้แน่ใจว่ากองกำลังมีความภักดีและเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการกลางพรรคฯ อย่างเฉียบขาดและคณะกรรมาธิการทหารกลางได้ตลอดเวลาภายใต้สถานการณ์ที่จะนำไปสู่การได้รับชัยชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างกองทัพในรอบ ๑ ศตวรรษ
 
บทสรุป

การเสริมสร้างการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์โดยรวมของจีน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างกองทัพในศตวรรษที่ผ่านมา และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและยุทธศาสตร์ทางทหาร ดังนั้น การเสริมสร้างการวางแผนโดยรวมของการป้องกันประเทศ โดยการประสานงานทางทหารกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แผนพัฒนาประเทศของจีนระยะห้าปี ฉบับที่ ๑๔ สำหรับส่งเสริมการปรับปรุงความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งปรับปรุงระบบการระดมการป้องกันประเทศ ด้วยการเสริมสร้างการศึกษาด้านการป้องกันประเทศสำหรับประชาชนทั้งมวล การรวมพลังความสามัคคีของทหารและพลเรือน การใช้ความสำเร็จเชิงนวัตกรรมทั้งหมดและทรัพยากรทางสังคมที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างการป้องกันประเทศแบบองค์รวมและการมีกองทัพที่แข็งแกร่ง
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://www.mod.gov.cn/jmsd/2020-12/14/content_4875402.htm