bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนต่อออสเตรเลีย แคนาดาและเกาหลีใต้ จากการที่ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๕

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนต่อออสเตรเลีย แคนาดาและเกาหลีใต้ จากการที่ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๕ หลังการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่ม G20

โดยนายหวัง อี้ กล่าวว่า ความยากลำบากที่พบในความสัมพันธ์จีน-ออสเตรเลียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา​ มีรากฐานมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าอดีตรัฐบาลออสเตรเลียยืนกรานที่จะปฏิบัติต่อจีนว่าเป็น "ปฏิปักษ์" หรือแม้แต่เป็นภัยคุกคาม รวมทั้งนำคำพูดและการกระทำที่ไม่รับผิดชอบ​ ด้วยความประมาทไปใช้กับจีน ปัจจุบัน​ ความสัมพันธ์จีน-ออสเตรเลียกำลังเผชิญทั้งความท้าทายและโอกาส จีนยินดีที่จะใช้ปรับชีพจรใหม่ และออกเดินทางอีกครั้งสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยจิตวิญญาณของการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งได้สังเกตเห็นว่า​ ออสเตรเลียได้ย้ำว่าจีนและออสเตรเลียเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และจะปฏิบัติตามนโยบายจีนเดียวต่อไป จึงหวังว่า​ ฝ่ายออสเตรเลียจะแก้ไขการรับรู้ของจีน ละเว้นจากการบิดเบือนความแตกต่าง งดเว้นจากการเข้าร่วมในการปิดล้อมจีน รวมทั้งดำเนินการแลกเปลี่ยนเชิงสร้างสรรค์ด้วยความเคารพและเท่าเทียมกัน มีทัศนคติที่สงบและปฏิบัติได้จริง ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะนำความสัมพันธ์จีน-ออสเตรเลีย กลับคืนมา

สำหรับความสัมพันธ์จีน-แคนาดา อยู่ในระดับแนวหน้าของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศพัฒนาแล้ว จีนและแคนาดาไม่เคยเป็นคู่แข่งกัน แต่เป็นหุ้นส่วน จีนไม่เคยเป็นภัยคุกคาม แต่เป็นโอกาส ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแคนาดาที่เข้มแข็งและมั่นคง​ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา การพัฒนาความสัมพันธ์จีน-แคนาดาต้องใช้ความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะควรเข้าใจทิศทางที่ถูกต้องของการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี จัดการความแตกต่างอย่างเหมาะสม เคารพซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในความเป็นอิสระและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือแบบ win-win

ส่วนความสัมพันธ์จีนและเกาหลีใต้นั้น เป็นเพื่อนบ้านที่แยกกันไม่ออกและเป็นหุ้นส่วนที่แยกกันไม่ออก ทั้งสองประเทศจะอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง​ แบ่งปันความมั่งคั่ง​ และก่อให้เกิดวัฏจักรอุตสาหกรรมที่เป็นผลประโยชน์มาบรรจบกัน ปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ ๓๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้เปิดโอกาสในการพัฒนา ก่อนและหลังการจัดตั้งรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดใหม่ ประมุขแห่งรัฐทั้งสองประสบความสำเร็จในการสื่อสารซึ่งกันและกัน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น​ รวมทั้งมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดี โดยการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์จีน-เกาหลีใต้​ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ไม่เช่นนั้น ทั้งสองประเทศจะประสบปัญหา อันเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายควรทบทวนความตั้งใจเดิมในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต ปฏิบัติตามพันธกรณีทางการเมือง โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ขจัดการแทรกแซงจากภายนอก ตลอดจนส่งเสริมโมเมนตัมการพัฒนาที่เข้มแข็งและมั่นคงของความสัมพันธ์ทวิภาคี

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://220.194.47.118/doc/1064/1/5/7/106415788.html?coluid=202&kindid=11690&docid=106415788&mdate=0715095039 )