bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.ค.๖๓ การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (亚洲基础设施投资银行 หรือ AIIB) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๓

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.ค.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (亚洲基础设施投资银行 หรือ AIIB) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ในช่วงปลายปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ประเทศจีนได้เสนอให้จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) เพื่อส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อโครงข่ายในเอเชีย รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคและการพัฒนาร่วมกัน (推动亚洲地区基础设施建设和互联互通,深化区域合作,实现共同发展。) โดยในช่วงสี่ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้ง AIIB ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเป็นบรรทัดฐาน และเป็นมาตรฐานระดับสูง ซึ่งประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งด้วยสมาชิก ๕๗ ประเทศ จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก ๑๐๒ ประเทศ จาก ๖ ทวีป ทั้งนี้ ด้วยคุณภาพของความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้แสดงภาพลักษณ์ใหม่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีแบบมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
 
๒. การต่อสู้ของทั่วโลกกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-๑๙) นั้น แสดงให้เห็นว่ามนุษยชาติเป็นชุมชนของชะตากรรมร่วมกัน ดังนั้น ควรร่วมกันแบ่งปันความมั่งคั่งและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นปึกแผ่น โดยความร่วมมือเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะเอาชนะวิกฤติ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศต่างๆ ควรมุ่งมั่นที่จะมีความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีความกระตือรือร้นยิ่งขึ้น ด้วยการจัดตั้งกลไกพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลที่ครอบคลุมมากขึ้น และ AIIB ควรกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของสมาชิกและการสร้างชุมชนที่มีอนาคตที่แบ่งปันให้กับมนุษยชาติ (亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。) กล่าวคือ
     ๒.๑ การมุ่งเน้นการพัฒนาร่วมกันและสร้าง AIIB ให้เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมการพัฒนาทั่วโลกร่วมกัน (打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行) โดย AIIB ควรมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการการพัฒนาของสมาชิกทั้งหมด รวมทั้งให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงต้นทุนต่ำและมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งควรสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งแบบดั้งเดิมและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ในการจัดเตรียมแรงผลักดันใหม่
     ๒.๒ ควรมีความกล้าในการคิดค้นและสร้าง AIIB ให้เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาที่ก้าวตามกาลเวลา โดย AIIB ควรสร้างสรรค์แนวคิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจและการกำกับดูแลสถาบันและส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างกันการพัฒนาสีเขียวและการสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย (通过灵活多样的发展融资产品,促进互联互通,推动绿色发展,支持技术进步。)
     ๒.๓ การสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อสร้าง AIIB ให้เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานสูง โดย AIIB ต้องรวมการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลและเคารพกฎหมายการพัฒนาสากลพร้อมกับปรับให้เข้ากับความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนาของสมาชิก และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศ (创造国际发展合作最佳实践)
     ๒.๔ การยืนหยัดในการเปิดกว้างและความอดทน โดยสร้าง AIIB ให้เป็นรูปแบบใหม่ของความร่วมมือพหุภาคีระหว่างประเทศ (坚持开放包容,把亚投行打造成国际多边合作新典范。) ยึดมั่นในหลักการของการให้คำปรึกษาอย่างกว้างขวาง การมีส่วนร่วมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับการปรับตัวตามพัฒนาการของโครงสร้างเศรษฐกิจโลก มีความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการพัฒนามากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และส่งเสริมโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจตลอดจนทิศทางการพัฒนา
 
บทสรุป
 
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำถึงความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการพัฒนาและการเติบโตของ AIIB ว่า AIIB ควรกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของสมาชิกและสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ (推动构建人类命运共同体的新平台) โดยต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาร่วมกัน กล้าที่จะสร้างสรรค์สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี ยึดมั่นในความเปิดกว้างและความอดทน รวมทั้งสร้าง AIIB ให้เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมการพัฒนาทั่วโลกร่วมกัน ทั้งนี้ ประเทศจีนจะได้ให้การสนับสนุนดำเนินงาน AIIB ต่อไป ด้วยจิตวิญญาณของความร่วมมือที่เปิดกว้างและผลประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือต่อประชาคมระหว่างประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทาย (为国际社会应对风险挑战、实现共同发展作出更大贡献。)
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์