bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญ ๖ ประการทางด้านการทูตของจีนในปี ๒๐๒๓ (พ.ศ.๒๕๖๖)

     จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญ ๖ ประการทางด้านการทูตของจีนในปี ๒๐๒๓ (พ.ศ.๒๕๖๖) จากการที่ นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยสถานการณ์ระหว่างประเทศกับการต่างประเทศของจีนประจำปี ๒๐๒๒ (พ.ศ.๒๕๖๕) พร้อมกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๕ (ก่อนที่จะมีคำสั่งประธานาธิบดีฉบับที่​ ๑๒๙​ เมื่อวันที่​ ๓๐​ ธ.ค.๖๕​ ให้นายฉิน​ กัง​ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทน)​ ความว่า

     ปี ๒๐๒๓ (พ.ศ.๒๕๖๖) เป็นปีแรกแห่งการปฏิบัติตามจิตวิญญาณที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นกระบวนการเดินทางใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน กระบวนการใหม่นี้เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจและความฝัน ขณะเดียวกันก็เผชิญหน้ากับการทดสอบจากพายุและคลื่นยักษ์ เราต้องสามัคคีกันอย่างแนบแน่นภายใต้คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสี จิ้นผิงเป็นแกนกลาง โดยเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญที่เด็ดขาดของ "สถานประกอบการสองแห่ง“ (ทางเลือกของประวัติศาสตร์ และความใฝ่ฝันของประชาชน) เสริมสร้าง "จิตสำนึกทั้งสี่“ (จิตสำนึกทางการเมือง จิตสำนึกการรับรู้โดยรวม จิตสำนึกหลัก และจิตสำนึกในการตั้งสติ) เสริมสร้าง "ความมั่นใจในตนเองทั้งสี่“ (ความมั่นใจในตนเอง ความมั่นใจในทฤษฎี ความมั่นใจในระบบ และความมั่นใจทางวัฒนธรรม) และบรรลุ "สองการบำรุงรักษา" (การรักษาตำแหน่งหลักของคณะกรรมการกลางพรรค และการรักษาอำนาจความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์ของคณะกรรมการกลางพรรค) โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน สร้างยุคใหม่ของการทูตของประเทศใหญ่ที่มีลักษณะใหม่ของจีนดังนี้

     ประการแรก การรับประกันและรับใช้งานการทูตที่นำโดยประมุขแห่งชาติกับศูนย์กลางการทำงานให้ดียิ่ง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขัน และพยายามทุกวิถีทางเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงและความท้าทายภายนอกที่สำคัญ

     ประการที่สอง จำเป็นต้องวางแผนโดยรวมเพื่อขยายเค้าโครงทางการทูตอย่างรอบด้าน กระชับความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนและรัสเซีย และเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างทั้งสองประเทศ ใช้ฉันทามติที่บรรลุโดยผู้นำของจีนและสหรัฐฯ รวมทั้งพยายามปรับเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ กลับไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง กระชับการแลกเปลี่ยนระดับสูงระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาระยะยาวของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหภาพยุโรป ยึดมั่นในแนวคิดมิตรภาพ ความจริงใจ ผลประโยชน์ร่วมกันและความครอบคลุม และนโยบายมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนบ้าน กระชับมิตรภาพ ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และการบูรณาการผลประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้าน ยึดมั่นในแนวคิดเรื่องความจริงใจ ความใกล้ชิด และความจริงใจ และแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับความชอบธรรมและผลประโยชน์ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนา ปกป้องและขยายสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบธรรมของประเทศกำลังพัฒนา

     ประการที่สาม ต้องดำเนินการเพื่อบรรจบกับธรรมาภิบาลของโลก ชูธงแห่งการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ ส่งเสริมค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติอย่างจริงจัง ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่เป็นเส้นทาง พึ่งพาการดำเนินการตามโครงการริเริ่มการพัฒนาระดับโลกและ ความคิดริเริ่มด้านความมั่นคงของโลกและปกป้องระบบระหว่างประเทศอย่างแน่นหนาโดยมีสหประชาชาติเป็นแกนหลักและระบบกฎหมายระหว่างประเทศ ระเบียบระหว่างประเทศ ยึดฉันทามติมในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาและความมั่นคงของโลก

     ประการที่สี่ ต้องพัฒนาและเปิดประเทศที่มีคุณภาพสูงอย่างแข็งขัน โดยปีหน้าจะครบรอบ ๑๐ ปีของข้อรริเริ่ม “สายแถบและเส้นทาง” ที่เสนอโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งทุกฝ่ายรอคอยที่จะจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “สายแถบและเส้นทาง” ครั้งที่ ๓ เพื่อร่วมกันสรุปความสำเร็จและวาดพิมพ์เขียวเพื่อดำเนินการ “สายแถบแห่งการพัฒนา” ที่เอื้อประโยชน์ให้โลกเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น “หนทางสู่ความสุข” อันอำนวยประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินั้นกว้างไกลยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของความสำเร็จที่สำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การเผชิญกับสถานการณ์ใหม่และการเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ จำเป็นต้องให้ความสะดวกมากขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนบุคลากรของจีนและต่างประเทศ รักษาเสถียรภาพและความราบรื่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และสร้างแนวโน้มใหม่สำหรับการพัฒนาระดับโลก

     ประการที่ห้า ต้องสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งต่อไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ยืนหยัดในการต่อต้านความเป็นเจ้าโลก ต่อต้านการปกป้องฝ่ายเดียว ปกป้องอำนาจอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ในการพัฒนาของชาติอย่างมั่นคง และต่อสู้อย่างแน่วแน่กับกองกำลังทั้งหมดที่พยายามชะลอหรือแม้แต่ขัดขวางการฟื้นฟูครั้งใหญ่ของประชาชาติจีน รวมทั้งเข้าใจการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศจีนอย่างแน่นหนาโดยใช้ความคิดริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์

     ประการที่หก ต้องพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารระหว่างประเทศและพลังวาทกรรม ทำหน้าที่อธิบายและส่งเสริมเจตนารมณ์ของสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เป็นอย่างดี บอกเล่าเรื่องราวของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เรื่องราวของการปรับปรุงแบบจีนให้ทันสมัย ​​และเรื่องราวของการสร้างประชาคมที่มีการแบ่งปันอนาคตของมนุษยชาติ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจและการรับรู้ของประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับระบบแนวคิดของจีนอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้เข้ากับพัฒนาการใหม่ของการใช้สื่อในยุคดิจิทัลเพื่อการแพร่กระจายในวงกว้าง

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202212/t20221225_10994818.shtml )