bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ นายกรัฐมนตรีจีนตรวจสอบดูงานการวิจัยการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีจีนตรวจสอบดูงานการวิจัยการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๓ นายหลี่ เค่อเฉียง กรรมการประจำกรมการเมืองกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรีจีน ในฐานะหัวหน้าหน่วยชี้แนะการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ได้เดินทางไปถึงสถาบันวิจัยชีวภาพวิทยาแห่งสภาแพทย์ศาสตร์ของจีน เพื่อตรวจสอบดูงานการวิจัยการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และให้กำลังใจกับบรรดานักวิจัย

๒. เจ้าหน้าที่สภาแพทย์ศาสตร์ของจีน ได้รายงานผลการวิจัยให้นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ทราบ โดยนายกรัฐมนตรีจีน ชื่นชมการทำงานอย่างอดทนต่อสู้ของบรรดานักวิจัยทั้งหลาย และกล่าวว่า ต้องยืนหยัดคำว่า “โดยเร็ว” สี่คำ ได้แก่ (๑) พบโดยเร็ว (๒) รายงานโดยเร็ว (๓) กักบริเวณโดยเร็ว และ (๔) รักษาโดยเร็ว ซึ่งต้องรวบรวมผู้ป่วย รวมกันกักบริเวณและรักษาผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ผู้มีไข้สูง ผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย รวมทั้งพยายามเพิ่มอัตราการรองรับผู้ป่วยและอัตราคนที่หายป่วยให้สูงขึ้น ตลอดจนลดอัตราการติดเชื้อไวรัสและอัตราผู้เสียชีวิตให้น้อยลง ทั้งนี้ การต่อต้านโรคระบาดนั้น ต้องอาศัยประชาชน และต้องพัฒนาการวิจัยเทคโนโลยีให้มากขึ้น โดยจีนจะรวบรวมกำลังวิจัยที่ดีที่สุด เพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด

๓. ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เน้นย้ำถึง “การป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามหลักวิทยาศาสตร์” หลายครั้ง ซึ่งนับเป็นคำชี้แนะที่สำคัญยิ่งต่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ พร้อมทั้งออกคำสั่งเพื่อทำการศึกษาและจัดวางงานการป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ วิทยาศาสตร์เป็นอาวุธทรงพลังที่สุดที่มนุษย์ใช้เพื่อเอาชนะกับโรคร้ายทุกชนิดมาโดยตลอด ภายใต้สถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นทำงานด้วยความยากลำบาก วิจัยและผลิตชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นผลสำเร็จ ค้นพบคำตอบที่สามารถไขรหัสพันธุกรรม จำแนกสายพันธุ์ไวรัสได้อย่างรวดเร็ว และปูพื้นฐานสำหรับการวิจัยและผลิตยาคุณภาพดีซึ่งจะสามารถฆ่าไวรัสได้ในที่สุด

บทสรุป

สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ผู้นำจีนได้เน้นย้ำในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นั้นคือ การที่หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนที่มีความน่าเชื่อถือ ควรเพิ่มกำลังในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในด้านการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งช่วยเหลือสาธารณชนให้สามารถดูแลปกป้องตนเองและให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยสร้างบรรยากาศแห่งการเคารพและเชื่อถือในวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อผ่อนคลายความกังวล และขจัดความตื่นตระหนก

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://english.www.gov.cn/premier/news/202002/09/content_WS5e401acbc6d0a585c76cad36.html

http://www.china-un.ch/eng/wjyw/t1742749.htm

http://thai.cri.cn/20200210/4e4598bf-658d-bb47-5b9b-b918a97131b6.html

http://thai.cri.cn/20200209/ef57a348-6120-6b3f-be08-423cf422ca22.html

http://thai.cri.cn/20200210/9507740a-a0fb-2b35-f1f9-b09acef7a841.html 

https://www.mangalorean.com/chinese-premier-calls-for-research-to-combat-coronavirus/