bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มเกษตรมาตรฐานสูงและการฟื้นฟูชนบท จากการที่​ นายสี จิ้นผิง ได้เดินทางไปที่เมืองเหมยชาน เมื่อเช้าวันที่ ๘ มิ.ย.๖๕

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มเกษตรมาตรฐานสูงและการฟื้นฟูชนบท จากการที่​ นายสี จิ้นผิง ได้เดินทางไปที่เมืองเหมยชาน เมื่อเช้าวันที่ ๘ มิ.ย.๖๕ เพื่อตรวจงานโครงการสาธิตฟาร์มเกษตรมาตรฐานสูงสุดของมณฑลเสฉวน โดยเมืองเหมยชานเป็นเมืองโบราณอายุพันปีที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมินเจียง ซึ่งไม่เพียงแต่ให้กำเนิดอารยธรรมเกษตรกรรมโบราณเท่านั้น แต่ยังเป็นบ้านเกิดของวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนอีกด้วย

นายสี จิ้นผิง ได้เยือนหมู่บ้านหย่งเฟิง ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองไท้เหอเขตตงโพของเมืองเหมยซาน โดยหมู่บ้านนี้มีที่ดินทำกิน ๖,๓๒๐ หมู่ (๒.๔ หมู่เท่ากับ ๑ ไร่) มี ๒,๑๓๓ ครัวเรือนและมีประชากร ๕,๑๗๖ คน รวมทั้งมีรายได้สุทธิต่อหัวของเกษตรกร ๒๘,๐๐๐ หยวน และตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่หมู่บ้านได้ชี้ว่า หมู่บ้านมีระดับรายได้อยู่ในอันดับที่สี่ของมณฑลเสฉวน

ข้าวที่ปลูกในหมู่บ้านหย่งเฟิงคืออินดิก้า ข้าวอินดิก้าทนความร้อน ทนแสง และทนความชื้น ทำให้เหมาะกับสภาพอากาศที่หมู่บ้านนี้มาก นอกจากนี้ ในหมู่บ้านหย่งเฟิงยังมีการแข่งขันปลูกธัญพืชอีกด้วย โดยผู้ปลูกธัญพืชรายใหญ่ใช้เมล็ดพืชของตนเองหว่านในแปลงทดลอง และเลือกผู้ชนะตามมาตรฐาน "สองสูงและหนึ่งยอดเยี่ยม" (ให้ผลผลิตสูง ประสิทธิภาพสูง และคุณภาพยอดเยี่ยม) ในหมู่บ้านนี้เป็นฟาร์มเกษตรมาตรฐานสูงจำนวน ๓,๑๐๐ หมู่ (๒.๔ หมู่เท่ากับ ๑ ไร่) ซึ่งมีการปลูกขนาดต่อเนื่องกัน ๑,๕๐๐ หมู่ และเป็นหมู่บ้านแรกในมณฑลเสฉวนที่ใช้กระบวนการในการผลิตข้าวด้วยเครื่องจักรแบบครบวงจรทั้ง “การไถ การปลูก การหว่าน และการเก็บเกี่ยว” (“耕、种、播、收”) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างโครงการสาธิตฟาร์มเกษตรมาตรฐานสูงสุดของมณฑลเสฉวน

ทั้งนี้ หนึ่งในจุดเน้นของการตรวจงานของนายสี จิ้นผิง ที่หมู่บ้านหย่งเฟิง คือการผลักดันการสร้างสรรค์พื้นที่เพาะปลูกที่มีมาตรฐานสูงและเสริมสร้างการผลิตอาหาร โดยระหว่างการประชุมสองสภาในปีนี้ ได้มีการเยือนสมาชิกของภาคเกษตรกรรม สวัสดิการสังคม และประกันสังคม ซึ่งนายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงด้านอาหารคือเป็น "ประเทศที่ใหญ่กว่า" และเรียกร้องให้ "พยายามสร้างพื้นที่การเกษตรที่มีมาตรฐานสูง ๑ พันล้านหมู่" (๒.๔ หมู่เท่ากับ ๑ ไร่) รวมทั้งยังมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทและการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในท้องถิ่น

นอกจากนี้ ในเอกสารกลางฉบับที่ ๑ ของปีนี้ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องทำให้พื้นฐานของการเกษตรมีเสถียรภาพ ทำงานได้ดีในงาน “การเกษตร เกษตรกร และหมู่บ้านชนบท" (“三农”) รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างครอบคลุมต่อไป ซึ่งตั้งแต่ต้นปีนี้ นายสี จิ้นผิง ได้ไปเยือนชนบทหลายครั้ง โดยเน้นที่การฟื้นฟูชนบท

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://news.sina.cn/gn/2022-06-09/detail-imizmscu5825262.d.html )