bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ กระทรวงพาณิชย์ ของจีนจัดงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ เพื่อชี้แจงสถานการณ์ล่าสุดในด้านเศรษฐกิจและการค้าของจีน

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๗ พ.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ (商务部) ของจีนจัดงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ เพื่อชี้แจงสถานการณ์ล่าสุดในด้านเศรษฐกิจและการค้าของจีน โดย นางซู่ เจี๋ยว์ถิง (束珏婷) โฆษกกระทรวงพาณิชย์ (商务部新闻发言人) ได้กล่าวถึงการสมัครของจีนเพื่อเข้าร่วม “ข้อตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล” (“数字经济伙伴关系协定” / Digital Economy Partnership Agreement : DEPA) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นางซู่ เจี๋ยว์ถิง ชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก การเข้าร่วม DEPA นั้นสอดคล้องกับความพยายามของจีนในการเสริมสร้างความร่วมมือในเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลกและส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินการที่สำคัญสำหรับจีนในการปฏิรูปและ ขยายการเปิดระดับสูงขึ้น การเข้าร่วม DEPA ของจีนไม่เพียงแต่ทำให้สมาชิกมีตลาดในวงกว้าง กระชับความร่วมมือซึ่งกันและกันในเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากจะนำผลประโยชน์ที่มากขึ้นมาสู่สมาชิกองค์กรและผู้คนแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมการบูรณาการแบบเปิดและความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก

๒. นางซู่ เจี๋ยว์ถิง ชี้ให้เห็นว่า การค้าบริการของจีนยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรการเปิดกว้างที่เพิ่มแรงผลักดันใหม่ในการพัฒนาการค้าบริการ มาตรการเหล่านี้ไม่เพียง แต่ส่งเสริมการส่งออกบริการที่ได้เปรียบอย่างแข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังขยายการนำเข้าบริการคุณภาพสูง นอกจากนี้ การฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพของอุตสาหกรรมบริการได้ให้การสนับสนุนอย่างมากสำหรับการพัฒนาการค้าบริการ และการปรับบริการให้เป็นดิจิทัลได้เปิดพื้นที่ใหม่สำหรับการพัฒนาการค้าบริการ

บทสรุป

มีข้อสังเกตจากการแถลงข่าวดังกล่าวว่า ช่วงสามไตรมาสแรกของปีนี้ การค้าบริการของจีนยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว และอัตราการเติบโตของการนำเข้าก็บรรลุผลในเชิงบวกครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด นอกจากนี้ การยื่นสมัครขอเข้า DEPA นั้น มีความสอดคล้องกับการดำเนินการปฏิรูปภายในประเทศของจีนให้ลงลึกยิ่งขึ้นและส่งผลต่อทิศทางการขยายการเปิดสู่ภายนอกในระดับสูง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้จีนกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับประเทศสมาชิกต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์ใหม่และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

http://www.chinanews.com/gn/2021/11-11/9607421.shtml