bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๑ ก.ค.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง สมาชิกคณะกรรมการประจำสำนักการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๑ ก.ค.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง สมาชิกคณะกรรมการประจำสำนักการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรีแห่งคณะรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนต่อไปของงานเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้ ภายใต้การนำที่แข็งแกร่งของคณะกรรมการกลางพรรคโดยมีเลขาธิการพรรคฯ สี จิ้นผิงเป็นแกนหลักและคนทั้งประเทศได้ทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างเสถียรภาพรวมทั้งเสริมสร้างการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ ตอบสนองความคาดหวัง ปรับปรุงสถานการณ์การจ้างงาน และเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป
๑.๑ สภาพแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศยังคงซับซ้อนและมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนและไม่แน่นอนหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทำให้ต้นทุนขององค์กรสูงขึ้น และวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีปัญหามากขึ้น จึงต้องไม่เพียงแค่เสริมสร้างความมั่นใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญปัญหาอย่างตรงไปตรงมาด้วย โดยต้องยึดตามแนวทางของแนวคิดสี จิ้นผิง ว่าด้วยสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนสำหรับยุคใหม่ (习近平新时代中国特色社会主义思想)
๑.๒ ดำเนินการตามการตัดสินใจและการใช้งานของคณะกรรมการกลางของพรรคและคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาใหม่ การใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่ สร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง ประสานงานป้องกันและควบคุมโรคระบาด การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควรยึดตามสถานการณ์ปัจจุบัน มองการณ์ไกล มีการประสานงานได้ดี การปรับวงจรจัดการกับความเสี่ยงจากวัฏจักรที่อาจเกิดขึ้น ส่งเสริมการปฏิรูปและการเปิดกว้างอย่างจริงจัง ประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในระหว่างการพัฒนา ทั้งนี้ เป้าหมายหลักและภารกิจของการพัฒนาคือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงและระยะยาว

๒. นายหลี่ เค่อเฉียง ชี้ให้เห็นว่า จำเป็นต้องประสานการดำเนินงานทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และปีหน้า โดยพยายามรักษาขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรักษาความต่อเนื่องและเสถียรภาพของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ตลอดจนยืนกรานที่จะให้ความสำคัญกับการจ้างงาน นโยบายการคลังเชิงรุกและนโยบายการเงินที่รอบคอบ ในการสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงและส่งเสริมการจ้างงานต่อไป สนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก สนับสนุนการใช้พันธบัตรพิเศษของรัฐบาลท้องถิ่นและกองทุนอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์เพื่อส่งเสริมโครงการที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน ส่งเสริมการจ้างงานทางสังคมและขยายช่องทางการจ้างงาน อาทิ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น

บทสรุป

นายหลี่ เค่อเฉียง เน้นย้ำถึงการปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและส่งเสริมนวัตกรรมต่อไป โดยเสริมสร้างการกำกับดูแลอย่างยุติธรรมและต่อต้านการผูกขาด เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีทางเลือกมากขึ้นและมีโอกาสเติบโตในการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่วนองค์กรขนาดใหญ่สามารถมีสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและมีบทบาทขยายการเปิดกว้างสู่โลกภายนอก รวมทั้งพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและคลังสินค้าในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการค้าต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศจีนยังคงเป็นจุดดึงดูดสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

https://mp.weixin.qq.com/s/z6LOt3tAQvBy3baIs5Z7IA