bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๓ พ.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ "รายงานการพัฒนาสีเขียวของอุตสาหกรรมโรงแรมจีนปี ๒๐๒๒ (พ.ศ.๒๕๖๕)" ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ

     จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๓ พ.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ "รายงานการพัฒนาสีเขียวของอุตสาหกรรมโรงแรมจีนปี ๒๐๒๒ (พ.ศ.๒๕๖๕)" ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้โดยสมาคมโรงแรมจีน ซึ่งระบุว่าโรงแรมสีเขียวได้กลายเป็นทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่พักและการจัดเลี้ยง และเป็นแนวโน้มหลักของการพัฒนาโรงแรมอย่างยั่งยืน

     เมื่อเร็วๆ นี้ "การประชุมการพัฒนาสีเขียวของอุตสาหกรรมโรงแรมแห่งชาติปี ๒๐๒๒ (พ.ศ.๒๕๖๕) และการประชุมอุตสาหกรรมโรงแรมนานาชาติของจีนครั้งที่ ๗" ซึ่งร่วมสนับสนุนโดยสมาคมโรงแรมแห่งประเทศจีน สำนักพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของมณฑลไห่หนาน และสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลของมณฑลไห่หนาน​ ที่ได้สิ้นสุดลงที่เมืองไหโข่ว

     ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบสมาคมโรงแรมแห่งประเทศจีนระบุว่า โรงแรมสีเขียวหมายถึงโรงแรมที่ใช้แนวคิดเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย ปฏิบัติตามการจัดการสีเขียว สนับสนุนการบริโภคสีเขียว ปกป้องระบบนิเวศ และใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล แกนหลักของโรงแรมคือ​ การจัดหาห้องพักที่สะดวกสบาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดเลี้ยงสีเขียวที่เอื้อต่อความต้องการด้านสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้ง​เพื่อเสริมสร้างการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผลในกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน

     รายงานแสดงให้เห็นว่า​ แม้ว่าองค์กรต่างๆ จะผ่าน "ช่วงเวลาที่เจ็บปวด" ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสีเขียว เช่น การลงทุนในการปรับปรุงใหม่เพื่อประหยัดพลังงาน และให้ความสำคัญกับการประสานงานกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบมากขึ้น แต่จากมุมมองของการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้จากโรงแรมสีเขียวในอนาคตจะยิ่งใหญ่กว่าการลงทุน

     รายงานยังแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันมีโรงแรมสีเขียวมากกว่า ๑,๙๐๐ แห่งทั่วประเทศจีน มีบทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่พักเพื่อประหยัดทรัพยากร ลดการใช้คาร์บอน ปกป้องสิ่งแวดล้อม ชี้นำอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนโหมดการเติบโต และปลูกฝังทางสังคมภายใต้กระแสการอนุรักษ์และการบริโภค

    นายเฉิน ซินหวา ประธานสมาคมโรงแรมแห่งประเทศจีน กล่าวว่า ด้วยแนวคิดการพัฒนาใหม่ อุตสาหกรรมที่พักและจัดเลี้ยงในประเทศของจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาความเร็วสูงไปสู่การพัฒนาคุณภาพสูง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด แต่จำนวนผู้โดยสารของโรงแรมก็ลดลง แต่ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของความสามารถด้านนวัตกรรมในประเทศของจีนและแนวคิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยมมากขึ้น การปรับให้เป็นดิจิทัลของอุตสาหกรรม การสร้างแบรนด์ การสร้างสีเขียว และการพัฒนาระดับไฮเอนด์ของอุตสาหกรรมได้แสดงให้เห็นแนวโน้มของการเร่งตัวขึ้น

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2022-11-16/detail-imqmmthc4738714.d.html?vt=4 )