bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๓๑ ส.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO (Shanghai Cooperation Organization) ครั้งที่ ๑๙ จัดขึ้นที่กรุงทาชเคนต์

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๓๑ ส.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO (Shanghai Cooperation Organization) ครั้งที่ ๑๙ จัดขึ้นที่กรุงทาชเคนต์ เมืองหลวงของประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕ โดย พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน เข้าร่วมการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอ

พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ ได้กล่าวว่า สังคมมนุษย์กำลังเผชิญกับวิกฤตและความท้าทายที่รุนแรง ซึ่งหาได้ยากในประวัติศาสตร์ ยิ่งช่วงเวลาที่ยากลำบากยิ่งวิกฤตยิ่ง ต้องรวมตัวกันและเอาชนะความยากลำบากด้วยกันมากขึ้น ความคิดริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลกที่เสนอโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นทางออกที่ถูกต้องสำหรับจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศอื่น ๆ เพื่อร่วมกันปกป้องความยุติธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งสันติภาพของโลกและความสงบสุข ทั้งนี้ ไต้หวันคือภูมิภาคไต้หวันของจีน และปัญหาของภูมิภาคไต้หวันคือกิจการภายในของจีน เมื่อต้นเดือนนี้ นางแนนซี เพโลซี (Nancy Pelosi) ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐฯ เยือนภูมิภาคไต้หวันของจีน โดยจีนคัดค้านอย่างรุนแรง ประณามอย่างรุนแรงและตอบโต้อย่างเฉียบขาด จุดยืนของจีนเป็นที่เข้าใจและได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากกว่า ๑๗๐ ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจีนขอชื่นชม

พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการสำรวจและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง SCO ได้กลายเป็นแบบจำลองของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและความร่วมมือแบบ win-win ระหว่างประเทศที่มีอารยธรรมและระบบที่แตกต่างกัน โดยได้เริ่มดำเนินการบนเส้นทางที่ประสบความสำเร็จสำหรับองค์การระดับภูมิภาครูปแบบใหม่ กระทรวงกลาโหมและกองทัพของประเทศสมาชิกควรกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับประชาคมความมั่นคง วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือ ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ เสริมสร้างความหมายของความร่วมมือ กระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและความมั่นคงของ SCO อย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการปกป้องความมั่นคงโดยทั่วไปและความมั่นคงสากล

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/QL7o8kJjZMgdiOpcmHREwg )