bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๓ ส.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนาเรื่อง “เรียนรู้ความมุ่งมั่นในแนวทางชี้นำของนายสี จิ้นผิง ต้อนรับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๒๐” ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๒๗ ก.ค.๖๕ ณ กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๓ ส.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนาเรื่อง “เรียนรู้ความมุ่งมั่นในแนวทางชี้นำของนายสี จิ้นผิง ต้อนรับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๒๐” ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๒๗ ก.ค.๖๕ ณ กรุงปักกิ่ง สำหรับเจ้าหน้าที่สำคัญระดับมณฑลและกระทรวง โดยนายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีแห่งรัฐและประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางของจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญว่า

ในการเดินทางครั้งใหม่สำหรับการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยมีเอกลักษณ์จีนอย่างรอบด้าน และก้าวไปสู่เป้าหมายการต่อสู้ ๑๐๐ ปีที่สอง ซึ่งทั้งพรรคฯ ต้องชูธงยิ่งใหญ่ของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน ยืนหยัดใช้ผลสำเร็จล่าสุดของลัทธิมาร์กซ์แบบจีนเป็นการชี้นำ ยืนหยัดความเชื่อมั่นในตัวเองด้านแนวทาง ทฤษฎี ระบบและวัฒนธรรมของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน ยืนหยัดผลักดันกระบวนการฟื้นฟูประชาชาติจีนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างแน่วแน่ การประชุมใหญ่ระดับชาติครั้งที่ ๒๐ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำลังจะมีขึ้นเป็นการประชุมที่สำคัญมากที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญในการเดินทางครั้งใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนและส่งเสริมงานต่างๆ ของพรรคและประเทศจำเป็นต้องวิเคราะห์แนวโน้มระหว่างประเทศและในประเทศอย่างลึกซึ้ง เข้าใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ถึงโอกาสเชิงยุทธศาสตร์และความเสี่ยงรวมทั้งความท้าทายที่ต้องเผชิญ

ในระยะห้าปีนับตั้งแต่การประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑๙ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นไม่ธรรมดาอย่างยิ่ง ได้รวมพลังและนำทั้งพรรค กองทัพทั้งหมด และประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ จัดการกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ร้ายแรงและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเสี่ยงและความท้าทายครั้งใหญ่ที่ตามมา และผลักดันสังคมนิยมที่มีลักษณะจีนในยุคใหม่ ยุคที่มีจิตวิญญาณของการทำงานหนักและความก้าวหน้า ยืนกรานที่จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรคและความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์ของคณะกรรมการกลางพรรคให้ก้าวหน้าอย่างเต็มที่ในกระบวนการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองในระดับปานกลางในทุกด้าน​ โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง การปฏิรูปที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมนิยมขั้นสูงอย่างแข็งขัน อีกทั้งเน้นการค้ำประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน มุ่งเน้นการต่อสู้กับความยากจน ส่งเสริมการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยาอย่างจริงจัง ปกป้องความมั่นคงของชาติ รักษาเสถียรภาพทางสังคม ส่งเสริมความทันสมัยของการป้องกันประเทศและกองทัพ รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างเด็ดเดี่ยว และดำเนินการทางการทูตของประเทศหลักที่มีลักษณะจีนอย่างรอบด้าน

ในการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ ๑๙ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่อย่างรอบด้าน การจัดการเชิงยุทธศาสตร์โดยรวมนั้นต้องดำเนินการสองขั้นตอน โดยตระหนักถึงความทันสมัยของสังคมนิยมตั้งแต่ปี ๒๐๒๐ – ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๘) และตั้งแต่ปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) - กลางศตวรรษนี้ ประเทศจีนจะเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ เจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง เป็นประชาธิปไตย มีวัฒนธรรมที่ก้าวหน้า กลมกลืนและสวยงาม​ ในการประชุมใหญ่ระดับชาติครั้งที่ ๒๐ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงควรจัดทำมุมมองมหภาคเกี่ยวกับการจัดวางยุทธศาสตร์สองขั้นตอนสำหรับการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ทรงอิทธิพลอย่างรอบด้าน รวมถึงมุ่งเน้นที่การดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญๆ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นช่วงวิกฤติสำหรับการเริ่มต้นสร้างประเทศสังคมนิยมที่มีความทันสมัยในทุกด้าน การทำงานที่ดีในการพัฒนาในช่วง ๕ ปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของ ๑๐๐ ปีที่สองแห่งการต่อสู้ ต้องเข้าใจปัญหาของการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่เพียงพอ มุ่งเน้นการชดเชยข้อบกพร่อง จุดแข็งและจุดอ่อน ส่งเสริมข้อดี ศึกษาและเสนอแนวคิดใหม่ตลอดจน​มาตรการใหม่ในการแก้ปัญหา

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ahxf.gov.cn/Home/Content/1124494?ClassId=231 )