bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๔ ก.ย.๖๒ ความร่วมมือระหว่างจีนกับเวียดนาม

ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ส.ค.๖๒ งานมหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนานาชาติเวียดนามประจำปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ได้จัดขึ้นที่ศูนย์มหกรรม S.E.C.C เมืองโฮจิมินห์ ของเวียดนาม หัวข้อหลักของงานในปีนี้คือ “บ้านสัตว์น้ำของเอเชีย” โดยมีบู๊ธเข้าร่วมงานกว่า ๓๔๐ แห่ง และได้ดึงดูดภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องของจีนกว่า ๓๐ แห่งเข้าร่วม เป็นเวทีสำคัญที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจีน-เวียดนาม ซึ่งในระยะหลายปีมานี้ ผลิตภัณฑ์และการบริการด้านตลาดสัตว์น้ำโลกมีแนวโน้มการพัฒนาที่ซับซ้อน เทคโนโลยีแขนงงานที่เกี่ยวข้องก็ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานมหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนานาชาติเวียดนามจัดต่อเนื่องกันมา ๒๐ ครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจและผู้ซื้อรายใหญ่ทั่วโลก

๒. ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ระหว่างจีน – เวียดนาม ขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างบริษัทจีนและเวียดนาม เพื่อช่วยให้บริษัทจีนและเวียดนามเพิ่มการแลกเปลี่ยนและประสานงานกัน ทางด้านการลงทุน การค้า และแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี เพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ซึ่งจัดโดยสหพันธ์พาณิชย์จีน ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศจีน และสภาธุรกิจจีน – อาเซียน โดยมี นายเจียง หมิง ประธานสหพันธ์พาณิชย์จีน นาย ทัง มินห์ คอย (dang minh khoi) เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำจีน นายสวี่ หนิงหนิง ผู้อำนวยการสภาธุรกิจจีน – อาเซียน และผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมอุตสาหกรรม และรัฐวิสาหกิจจากประเทศจีนและเวียดนามรวมเกือบ ๒๐๐ คน เข้าร่วมในงานดังกล่าว

๓. ข้อสังเกต การพบปะหารือระดับผู้นำระหว่างจีนกับเวียดนามในรอบปีนี้
        ๓.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้พบปะกับนางเหวียน ถิ กิม เงิน (Nguyen Thi Kim Ngan) ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม ที่มหาศาลาประชาชน ณ กรุงปักกิ่ง โดยได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการกระชับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารพรรคและและประเทศชาติ เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาภารกิจสังคมนิยม รวมทั้งการเสริมสร้างการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาในการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “สองระเบียง หนึ่งวงเศรษฐกิจ” ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับความร่วมมือในทางปฏิบัติของสองประเทศให้สูงยี่งขึ้น ตลอดจนเป็นรูปธรรมในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพทางทะเล นอกจากนี้ จะประสานงานและให้ความร่วมมือต่อกันในกิจการระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันและขับเคลื่อนการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-เวียดนามให้ก้าวหน้าต่อไป
        ๓.๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๒ นายลี่ จั้นซู ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพบปะเจรจากับนางเหวียน ถิ กิม เงิน (Nguyen Thi Kim Ngan) ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม ที่มหาศาลาประชาชน ณ กรุงปักกิ่ง โดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “สองระเบียง หนึ่งวงเศรษฐกิจ” โดยร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพทางทะเล และยกระดับมิตรภาพระหว่างประชาชนของสองประเทศให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกันในกลไกพหุภาคีด้านรัฐสภา
        ๓.๓ ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้พบกับนายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ที่มหาศาลาประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง โดยได้หารือกันในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการติดต่อระหว่างจีนกับเวียดนาม เพื่อการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอนาคตร่วมกัน

บทสรุป
ความร่วมมือระหว่างจีนกับเวียดนามได้มีพัฒนาการไปในเชิงบวกมากขึ้น แม้ว่าทั้งสองประเทศจะยังมีกรณีพิพาทในเรื่องทะเลจีนใต้อยู่ก็ตาม โดยเฉพาะการเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือกันในระดับผู้นำ พร้อมๆ กับการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และการกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านวัฒนธรรม เช่น เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ เทศบาลเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ได้จัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ความทรงจำเส้นทางสายไหม – เมืองหางโจวที่น่าประทับใจ” ขึ้นที่กรุงฮานอย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ฯลฯ ก็ยิ่งจะทำให้การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นไปด้วยความเข้าใจและก่อให้เกิดความราบรื่นได้มากยิ่งขึ้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล


ข้อมูลจาก
https://10times.com/vietnam-fisheries-exhibition  


http://thai.cri.cn/20190901/5d1e4ebc-8183-707b-9118-c66b22cc6371.html  

http://thai.cri.cn/20190713/844e8d15-dc80-9877-d359-18b8bea883a3.html  


http://thai.cri.cn/20190425/2d6237f6-2cfb-5f45-6a71-d7de7d5290c4.html  


http://thai.cri.cn/20190713/6aef6243-4101-392d-1f20-a8af2d63f866.html


http://thai.cri.cn/20190326/a0c76d09-2214-2f61-8c96-96df50c1cf4a.html  


http://thai.cri.cn/20190705/d8dab4c3-47d9-536c-934e-bc21f6145428.html


https://edition.cnn.com/2019/08/29/asia/vietnam-china-paracel-islands-intl-hnk/index.html