bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.พ.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนต่ออิหร่าน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญจากการหารือของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ที่ได้จัดการเจรจากับนายอิบราฮิม ไรซี ประธานาธิบดีอิหร่าน

     จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.พ.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนต่ออิหร่าน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญจากการหารือของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ที่ได้จัดการเจรจากับนายอิบราฮิม ไรซี ประธานาธิบดีอิหร่าน ที่เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อตอนบ่ายวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๖ ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง

     โดยนายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า จีนและอิหร่านมีมิตรไมตรีต่อกันและส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-อิหร่านในระดับสูงทางยุทธศาสตร์ตลอดมา ไม่ว่าสถานการณ์โลกและภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอย่างไร จีนล้วนแน่วแน่ที่จะส่งเสริมมิตรสัมพันธ์ความร่วมมือกับอิหร่าน เดินหน้ายุทธศาสตร์หุ้นส่วนรอบด้านจีน-อิหร่านให้ประสบผลคืบหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง แสดงบทบาทสำคัญต่อสันติภาพของโลกและความก้าวหน้าของมวลมนุษย์ท่ามกลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบศตวรรษ

     นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า จีนสนับสนุนอิหร่านรักษาอธิปไตยแห่งชาติ เอกราช บูรณภาพเหนือดินแดน ศักดิ์ศรีแห่งชาติ สนับสนุนอิหร่านต่อต้านระบบเอกภาคี เผด็จการอำนาจนิยม คัดค้านอิทธิพลต่างชาติที่ก้าวก่ายกิจการภายในของอิหร่านและทำลายความมั่นคงอิหร่าน โดยจีนยินดีสนับสนุนซึ่งกันและกันกับอิหร่านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักของกันและกันต่อไป และยินดีที่จะทำงานร่วมกับอิหร่านเพื่อดำเนินการตามแผนความร่วมมือที่ครอบคลุมระหว่างสองประเทศ กระชับความร่วมมือในเชิงปฏิบัติในเชิงปฏิบัติในเชิงลึกในด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง​สาขาอื่นๆ ตลอดจน​นำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของอิหร่านมากขึ้น ทั้งนี้​ จีนยินดีที่จะร่วมมือกับอิหร่านต่อไปในการร่วมกันสร้าง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและขยายการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม

     นายสี จิ้นผิง ยังได้ชี้ให้เห็นว่า การรักษาเสถียรภาพในตะวันออกกลางมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศและผู้คนในภูมิภาค รวมถึง​มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสันติภาพของโลก ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจโลก และรับประกันการจัดหาพลังงานที่มีเสถียรภาพ จีนชื่นชมความตั้งใจของอิหร่านในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือ รวมทั้งบรรลุความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมีมิตรภาพต่อกัน จีนยินดีที่จะแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ต่อไปในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค รวมถึงการเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานกับอิหร่านในเวทีพหุภาคี เช่น องค์การสหประชาชาติและองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในปฏิบัติลัทธิพหุภาคีอย่างแท้จริง ตลอดจนปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศกำลังพัฒนา จีนจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการเจรจาเพื่อเริ่มต้นการดำเนินการตามข้อตกลงที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่าน สนับสนุนอิหร่านในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตน และส่งเสริมการแก้ไขปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านโดยเร็ว

     ส่วนนายอิบราฮิม ไรซี กล่าวว่า มิตรภาพระหว่างอิหร่านและจีนได้ผ่านการทดสอบและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในฐานะที่เป็นสองประเทศเอกราชอิสระ ความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและจีนตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตวิญญาณแห่งความเคารพซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่จริงใจซึ่งคู่ควรแก่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความมุ่งมั่นของอิหร่านในการกระชับและเพิ่มความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างอิหร่านกับจีนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงและจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาค ฝ่ายอิหร่านหวังที่จะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในทุกระดับกับฝ่ายจีน​ ใช้แผนความร่วมมือที่ครอบคลุมระหว่างอิหร่าน - จีนและกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติในด้านการค้าโครงสร้างพื้นฐานและสาขาอื่น ๆ ในเชิงลึก โดยยินดีต้อนรับบริษัทจีนที่จะลงทุนในอิหร่านและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอิหร่าน ซึ่งอิหร่านขอขอบคุณจีนที่ให้ความช่วยเหลืออันมีค่าแก่อิหร่านในการต่อสู้กับโรคระบาดครั้งใหม่ และขอบคุณจีนที่รักษาความยุติธรรมในประเด็นต่างๆ เช่น การเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยอิหร่านสนับสนุนความคิดริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ของจีน ความคิดริเริ่มการพัฒนาระดับโลก และความคิดริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลกอย่างแน่วแน่ ตลอดจน​จะเข้าร่วมอย่างแข็งขัน ซึ่ง​ทั้งอิหร่านกับจีนต่อต้านลัทธิฝ่ายเดียวและลัทธิความเป็นเจ้าโลกอย่างแข็งขัน และต่อต้านกองกำลังภายนอกที่แทรกแซงกิจการภายในอย่างหนักแน่น โดย​อิหร่านสนับสนุนจีนอย่างมั่นคงในการปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน อิหร่านยินดีที่จะเสริมสร้างการสื่อสารกับจีนในกิจการระหว่างประเทศและภูมิภาค รักษาความร่วมมือที่ดีในโอกาสพหุภาคี เช่น องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้​ฯลฯ รวมทั้งร่วมกันปกป้องความยุติธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและโลก

     นอกจากนี้ ประมุขแห่งรัฐทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน ซึ่งหลังจากการเจรจา ประมุขแห่งรัฐทั้งสองได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามในเอกสารความร่วมมือทวิภาคีหลายฉบับในด้านการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การบรรเทาภัยพิบัติ วัฒนธรรม และกีฬา

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2023-02/14/content_5741511.htm )