bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหลี่ เค่อเฉียง สมาชิกกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๕

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหลี่ เค่อเฉียง สมาชิกกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๕ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ พร้อมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งกำหนดแผนงานทางเศรษฐกิจต่อไป โดยนายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า

การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของจีนในไตรมาสที่ ๒ นั้นไม่ปกติอย่างยิ่ง ปัจจัยที่ไม่คาดคิดส่งผลกระทบร้ายแรง และแรงกดดันด้านเศรษฐกิจที่ลดลงครั้งใหม่ทวีความรุนแรงขึ้น ในเดือนเมษายน ตัวชี้วัดหลักลดลงอย่างมาก มีการนำเสนอนโยบายและมาตรการ ๓๓ ประการเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ และจัดการประชุมทางไกลระดับชาติเพื่อปรับใช้และทำให้ตลาดเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ ผลกระทบของนโยบายปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว การลดลงของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญลดลงในเดือนพฤษภาคม และเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและดีดตัวขึ้นในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม รากฐานของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นไม่คงที่และมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการในสภาพแวดล้อมการพัฒนา ดังนั้น จะต้องพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดเศรษฐกิจโดยรวม ใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างเต็มที่ ประสานการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดกรอบเวลาที่สำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ยืนยันว่าการพัฒนาเป็นพื้นฐานและกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดในประเทศ ทำให้ผู้เล่นในตลาดมีเสถียรภาพ การจ้างงานมีเสถียรภาพ รักษาเสถียรภาพราคา ส่งเสริมการปฏิรูปและการเปิดกว้าง รวมทั้งใช้ความพยายามร่วมกันสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ ๓ และส่งเสริมการดำเนินการทางเศรษฐกิจเพื่อกลับสู่เส้นทางปกติโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้ในระดับที่เหมาะสม ต้องจัดการกับการเติบโตที่มีเสถียรภาพ ในขณะที่ป้องกันเงินเฟ้อ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบายและผลกระทบต่อไป หน่วยงานทางการตลาดมากกว่า ๑๖๐ ล้านแห่งเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นกระดูกสันหลังของการจ้างงาน ปลดบล็อกของการขนส่งและโลจิสติกส์ เปิดจุดบล็อกของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และทำให้ความคาดหวังของตลาดมีเสถียรภาพ เพิ่มการจ้างงานโดยเฉพาะส่งเสริมการจ้างงานของบัณฑิตและแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งแก้ไขการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานทุกประเภทอย่างเฉียบขาด ปกป้องการดำรงชีพของผู้คน รักษาเสถียรภาพของตลาดเศรษฐกิจในประเทศจีนและในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่ซับซ้อน รักษาเสถียรภาพราคาอาหารและพลังงานซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคา จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการผลิตธัญพืชในฤดูใบไม้ร่วงโดยพิจารณาจากการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพืชในฤดูร้อนและการเก็บเกี่ยวแบบกันชน เพื่อให้แน่ใจว่าการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชแบบกันชนจะมีผลตลอดทั้งปี ปัจจุบันเป็นช่วงสูงสุดของฤดูร้อนสำหรับการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนจำเป็นต้องปรับปรุงความสามารถในการจัดหาพลังงานถ่านหินให้มีเสถียรภาพและป้องกันไฟฟ้าดับอย่างเฉียบขาด

การปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกเป็นนโยบายพื้นฐานของจีน ควรปฏิรูปอย่างลึกซึ้ง สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นแบบสากล แบบตลาด รวมทั้งถูกกฎหมาย ขยายตลาดและกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของตลาดรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ทางสังคม ใช้มาตรการปฏิรูปแก้ปัญหา ยืนหยัดบริหารตามกฎหมาย ใช้วิธีการที่ยั่งยืนตามหลักตลาดเพื่อขยายการบริโภค ขจัดอุปสรรคต่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้าขยายการเปิดสู่ภายนอก ใช้นโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพการค้าต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ สนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ร่วมมือกับต่างชาติอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในการแข่งขันที่ยุติธรรม

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.scio.gov.cn/tt/34849/Document/1727289/1727289.htm )