bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒ ก.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อการประชุมฟอรั่มความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนจีน-แอฟริกา ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๕

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒ ก.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อการประชุมฟอรั่มความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนจีน-แอฟริกา ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๕

โดยนายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า จีนกับประเทศในแอฟริกาเป็นประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขที่มีอนาคตร่วมกัน สื่อมวลชนจีนแบกรับหน้าที่สำคัญในการเพิ่มพูนความเชื่อถือและความร่วมมือซึ่งกันและกัน รักษาสันติภาพโลก ส่งเสริมการพัฒนาทั่วโลก การประชุมฟอรั่มความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนจีน-แอฟริกาก่อตั้งขึ้นมาม​ ๑๐ ปีแล้ว ได้เปิดแฟลตฟอร์มสำคัญให้กับการกระชับการเจรจาและความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนจีน-แอฟริกา แสดงบทบาทอย่างแข็งขันในการลงลึกความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-แอฟริกา หวังว่า สื่อมวลชนจีน-แอฟริกายึดเจตนารมณ์ความร่วมมือและมิตรภาพจีน-แอฟริกา พยายามเป็นผู้ผลักดันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อารยธรรมมนุษย์ ผู้พิทักษ์ความยุติธรรมและชอบธรรม ผู้ริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก ร่วมเล่าเรื่องจีน-แอฟริกาในยุคใหม่ให้ดี สืบทอดค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ นำเสนอภูมิปัญญาและกำลังให้กับการผลักดันสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน

ในวันเดียวกันนั้น ที่กรุงปักกิ่งได้มีการจัดการประชุมฟอรั่มความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนจีน-แอฟริกา​ ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อคือ “วิสัยทัศน์ใหม่ การพัฒนาใหม่ ความร่วมมือใหม่”

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.cidca.gov.cn/2022-08/26/c_1211679668.htm )