bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๑ มิ.ย.๖๒ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
๑. การที่ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย.๖๒ และได้เข้าร่วมการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ SPIEF (St. Petersburg International Economic Forum) ครั้งที่ ๒๓ ภายในระยะเวลาไม่ถึง ๓ วันเต็ม ในขณะที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ประมาณ ๒๐ งาน ทั้งในกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยได้รับผลงานมากมาย

๒. ตัวอย่างผลงานที่สำคัญ ได้แก่
        ๒.๑ เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กับประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ได้ร่วมกันชมวิดีโอสั้น “สัมผัสจีน-รัสเซียอย่างสนุกสนาน” ในงานรำลึกครบรอบ ๗๐ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-รัสเซีย ที่กรุงมอสโค ซึ่งถือเป็นของขวัญพิเศษเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-รัสเซียครบรอบ ๗๐ ปี นอกจากนี้หนังสือพิมพ์รัสเซียได้รายงานถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยใช้พื้นที่ครึ่งหน้ากระดาษว่า ภายใต้การนำของประมุขจีน-รัสเซีย ความสัมพันธ์สองประเทศได้เปิดสู่ศักราชใหม่แห่งการพัฒนาที่มีระดับสูง และได้มอบสัมผัสแบบใหม่กับประชาชนสองประเทศ ก่อให้เกิดกระแสใหม่แห่งการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนสองประเทศ
        ๒.๒ ในการประชุมรำลึกการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-รัสเซียครบรอบ ๗๐ ปี ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ใช้ความพยายามร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันไป สร้างสรรค์อนาคตที่ดีงามของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซียในศักราชใหม่” เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๒ และได้รับการตอบสนองเชิงบวกอย่างกว้างขวางจากทุกวงการในรัสเซีย โดยเห็นพ้องกันว่า ควรเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างพรรคการเมือง รัฐสภาและเยาวชน ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อย่างทั่วด้านระหว่างจีน-รัสเซียในศักราชใหม่
        ๒.๓ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ มีการจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ “สำนวนจีนที่ “ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ชื่นชอบ” เป็นเวอร์ชั่นภาษารัสเซีย ได้จัดขึ้นที่สถานีวิทยุ Radio Metro นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๒ สำนักงานใหญ่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งชาติจีน (CHINA MEDIA GROUP) ร่วมกับกองทุนนิทรรศการรัสเซียลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกันยังได้จัดพิธีเปิดตัวผลงานคลิปสั้น “บ้านพี่เมืองน้อง จีน-รัสเซีย” ซึ่งได้ทำให้ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในศักราชใหม่ระหว่างจีนกับรัสเซีย ที่กำลังพัฒนาสู่ระดับสูงขึ้น โดยที่สื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ ได้แสดงบทบาทในเชิงบวกต่อการดำเนินความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น
        ๒.๔ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๒ ในการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ครั้งที่ ๒๓ ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวปราศรัยในหัวข้อ “ยืนหยัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกันสร้างโลกที่เจริญรุ่งเรืองและดีงาม” โดยเน้นให้ร่วมมือกันเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วง ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา โดยจีนยินดีที่จะร่วมกับประชาคมโลก ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง พยายามสร้างสรรค์สังคมที่เอื้อประโยชน์ โดยทุ่มเทกำลังสร้างบ้านเมืองสวยงามที่มนุษย์อยู่อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ และร่วมมือบุกเบิกช่องทางใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทสรุป
นายหวัง อี้ ได้ประเมินว่า การเยือนรัสเซียของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย.๖๒ ทำให้จีนกับรัสเซียมีความรับรู้ร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมั่นกันในการอำนวยประโยชน์แก่กันเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเสริมความมั่นคงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหญ่ รวมทั้งเติมพลังชีวิตใหม่ให้กับการพัฒนาทั่วโลก และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาคมโลก จนมีการกล่าวกันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย ได้ก้าวสู่ระดับ “ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทุกด้านในศักราชใหม่” อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ ถูกยกเป็นระดับยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจาก
http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/04/c_138116456.htm

http://thai.cri.cn/20190608/7c5c856b-4686-108e-6327-aba46ce6bcb9.html

http://thai.cri.cn/20190608/24272869-86ee-c242-ab07-f1a774b87378.html

http://thai.cri.cn/20190607/8d3211d9-f752-abc9-f878-206b40264fd0.htm
http://thai.cri.cn/20190607/27a2272d-f04a-9beb-9068-c1c32dcb581d.html

http://thai.cri.cn/20190607/376f87bb-576a-3034-1757-bc907c6dd169.html

http://thai.cri.cn/20190608/247d749e-7649-5dae-b7e9-b749fb236eb9.html

https://carnegieendowment.org/files/SR66_Russia-ChinaRelations_July2017.pdf