bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงการประชุมว่าด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๔ ก.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงการประชุมว่าด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ (大数据 / Big Data) ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (“持续发展大数据国际研究中心”) และ “การประชุม Big Data ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๐๒๑” (“大会暨2021年可持续发展大数据国际论坛”) เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๔ ความว่า

๑. การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูล Big Data ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมาตรการสำคัญที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ประกาศในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ ๗๕ เพื่อสนับสนุนกำหนดการการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ของสหประชาชาติ ซึ่งกำหนดการปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ได้ชี้เป้าหมายที่ชัดเจนต่อการพัฒนาของประเทศต่างๆ และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ Big Data จะมีบทบาทช่วยประชาคมระหว่างประเทศในการเอาชนะความยากลำบาก และปฏิบัติตามกำหนดการปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ในระดับโลก

๒. ฝ่ายต่างๆ จะใช้ประโยชน์ของศูนย์วิจัยฯ และการประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันแสวงหาแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐาน Big Data เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และร่วมกันปฏิบัติตามกำหนดการปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ

บทสรุป

การประชุมว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูล Big Data ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพิธีเปิดการประชุม Big Data ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๐๒๑ จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

http://www.lyg1.com/lyg/2021-09-06/s88GTjMjrhsZuo75.html