bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ กรณีที่จีนมุ่งผลักดันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานใหม่

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่จีนมุ่งผลักดันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นายเหมียว เหวย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน ได้กล่าวในการประชุมฟอรั่มรถยนต์ไฟฟ้าปี ๒๐๒๐ (China EV100 forum) ที่จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ม.ค.๖๓ ว่า  ในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ที่ผ่านมา ภายใต้ปัจจัยต่างๆ เช่น ความกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค นโยบายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอ่อนแรงลง ทำให้ยอดการผลิตและขายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนจึงมีการลดลง แต่อย่างไรก็ตาม การผลิตและยอดขายประจำปียังคงเกิน ๑.๒ ล้านคัน และยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๐๑๙ เป็นต้นมา จำนวนการผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัว ในขณะที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานใหม่ได้มีการปรับปรุงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ระดับกลางและระดับสูงนั้น ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงสร้างอุตสาหกรรมก็มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทที่ล้าหลังจะถูกกำจัดออกไปอย่างรวดเร็ว ส่วนบริษัทที่ดีก็จะเร่งความเร็วในการ “ก้าวสู่ภายนอก”

๒. ข้อสังเกต รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างมากต่อการอนุรักษ์นิเวศวิทยาแบบสีเขียวและด้านอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งเป็นการชี้นำสำคัญต่อการเร่งรัดผลักดันนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดยจีนมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดแนวคิดสังคมนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนในศักราชใหม่ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพื่อส่งเสริมการวางแผนโดยรวม รวมทั้งผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการผลักดันการประยุกต์ใช้และการปรับปรุงบรรยากาศ อันจะทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

บทสรุป

ในปี ๒๐๑๙ ที่ผ่านมา พบว่าจำนวนการผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนล้วนเกิน ๑.๒ ล้านคัน โดยรถยนต์พลังงานใหม่ยังคงรักษาแนวโน้มการพัฒนาเชิงบวกในระยะยาวต่อเนื่อง จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบัน จีนมีตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งมีระบบการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ และมีระบบนโยบายที่มีความครอบคลุม นอกจากนี้ ยังได้บ่มเพาะบริษัทที่โดดเด่นและมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากลจำนวนหลายแห่ง ดังนั้น หากพิจารณาในระยะยาวแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีน น่าจะมีความได้เปรียบทั้งด้านขนาดของตลาดและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาที่ดี

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล


ข้อมูลจากเว็บไซต์

http://124.193.200.164:8088/qzpd/202001/t20200112_223193.html 

http://thai.cri.cn/20200113/69e25d12-ee96-89b7-7fa1-a40f7b1b25ba.html 

http://thai.cri.cn/20190702/d82c7a2d-77ec-70d7-8bdf-124e368498db.html 

http://thai.cri.cn/20190703/58c6ef27-3a10-4d50-eddd-77ecaeafdcab.html 

http://thai.cri.cn/20190415/3e7383cb-3478-d848-3b32-9c302f1f4ee0.html 

http://thai.cri.cn/20190514/688382c2-297e-ba83-f56a-f0ed8dd2ffd5.html 

http://chinaev100.mofyi.com/english/index/index/mark/1