bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๑ ก.พ.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มบริการสาธารณะทางการศึกษาอัจฉริยะแห่งชาติของจีน (国家智慧教育公共服务平台 / Smart Education of China)

     จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๑ ก.พ.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มบริการสาธารณะทางการศึกษาอัจฉริยะแห่งชาติของจีน (国家智慧教育公共服务平台 / Smart Education of China) ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบของกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ระบุว่า จีนได้สร้างศูนย์ทรัพยากรทางการศึกษาใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีชื่อเว็บไซต์ว่า https://www.smartedu.cn โดยครอบคลุมกว่า ๒๐๐ ประเทศและภูมิภาค และจนถึงวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๖ การท่องเว็บไซต์ดังกล่าวมีกว่า ๖,๗๐๐ ล้านครั้ง รวมทั้งมีผู้ท่องเว็บไซต์มากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านคน
แพลตฟอร์มบริการสาธารณะทางการศึกษาอัจฉริยะแห่งชาติของจีนเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๕ เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยในส่วนของการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา มีทรัพยากร ๔๔,๐๐๐ รายการ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๖ มีจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมีจำนวนถึง ๗๒,๕๑๐,๐๐๐ คน ในส่วนของการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีการเชื่อมต่อกับคลังทรัพยากรการเรียนการสอนวิชาชีพระดับชาติและระดับมณฑลจำนวน ๑,๑๗๓ แห่ง และในส่วนของการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคอร์สการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงจำนวนกว่า ๒๗,๐๐๐ แห่ง ซึ่งจนถึงขณะนี้ ได้มีผู้ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวครอบคลุมกว่า ๒๐๐ ประเทศและภูมิภาค

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.sohu.com/a/640213090_114760?scm=1102.xchannel:1157:110036.0.1.0~9010.8000.0.0.1270 และเว็บไซต์ https://www.smartedu.cn/ )