bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒ ส.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ได้พบปะกับประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ของอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาเยือนประเทศจีน ณ เรือนรับรองเตี้ยวหวีไถ กรุงปักกิ่ง เมื่อตอนบ่ายวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๕

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒ ส.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ได้พบปะกับประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ของอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาเยือนประเทศจีน ณ เรือนรับรองเตี้ยวหวีไถ กรุงปักกิ่ง เมื่อตอนบ่ายวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๕

นายหลี่ เค่อเฉียง แสดงความเห็นว่า จีน-อินโดนีเซีย​ เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรและใกล้ชิด เป็นประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ในภูมิภาคและเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือธรรมชาติ นอกจากนี้​ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง​ ได้พบกับประธานาธิบดีโจโค วิโดโด เพื่อผลักดันการพัฒนาเชิงลึกของความสัมพันธ์ทวิภาคี แม้ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันจะมีความซับซ้อน แต่จีนยินดีที่จะเชื่อถือทางการเมืองซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในการเคารพซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างการเชื่อมยุทธศาสตร์การพัฒนากับอินโดนีเซีย ผลักดันความร่วมมือทวิภาคีในทุกด้าน หลายระดับและระดับสูง เพื่อให้มีการพัฒนาที่กว้างและลงลึกมากขึ้น สร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรือง

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า ฝ่ายจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายอินโดนีเซีย เพื่อแสดงความได้เปรียบอย่างเต็มที่จากทรัพยากรและอุตสาหกรรม​ ส่งเสริมการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา–บันดุง​ และความร่วมมืออุตสาหกรรมการผลิต กระชับความร่วมมือในด้านสำคัญ เช่น การค้าและการลงทุน เหมืองแร่ และการเกษตร รวมทั้งเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งจีนยินดีสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่และนิคมอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย ตลอดจนการขยายการนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงของอินโดนีเซีย เช่น น้ำมันปาล์ม เป็นต้น อีกทั้งจีนยินดีที่จะเร่งฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองประเทศ กระชับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม​ บนพื้นฐานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างดี นอกจากนี้ จีนได้สนับสนุนอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด G20 ด้วยความสำเร็จในปีนี้

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวเน้นว่า ความร่วมมือระหว่างจีน-อินโดนีเซียเป็นประโยชน์ร่วมกัน และสามารถเป็นแบบอย่างสำหรับความร่วมมือจีน-อาเซียน หวังว่าอินโดนีเซียจะยังคงมีบทบาทแข็งขันในการดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) รวมทั้งสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยจีนยินดีขยายความร่วมมือทางทะเลกับกลุ่มประเทศในอาเซียนอย่างแข็งขัน มุ่งมั่นที่จะบรรลุ “ประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้” (Code of Conduct in the South China Sea : COC) ตั้งแต่ต้น และใช้สติปัญญาของทุกฝ่ายในการสร้างทะเลจีนใต้ให้เป็นทะเลแห่ง​สันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือ

ส่วนประธานาธิบดีโจโค วิโดโด กล่าวว่า อินโดนีเซีย-จีนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ความร่วมมือทวิภาคีได้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันและได้ผลลัพธ์ทั้งสองฝ่าย อินโดนีเซียยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีน​ เพื่อส่งเสริมให้ทางรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุงแล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติด้านการค้า การลงทุน การเงิน การผลิต เกษตรกรรม ทางทะเล และด้านอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202207/t20220727_10728614.shtml )