bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ก.ค.๖๔ แนวคิดของประเทศจีนในการก่อตั้ง “ศูนย์วิจัยความคิดของนายสี จิ้นผิง แห่งที่ ๑๘”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ก.ค.๖๔ แนวคิดของประเทศจีนในการก่อตั้ง “ศูนย์วิจัยความคิดของนายสี จิ้นผิง แห่งที่ ๑๘” (“第18个习近平思想研究中心”) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. หลังจากการประชุมระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ เมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) ศูนย์วิจัยทางความคิด (สถาบันการศึกษา) ต่างๆ ของนายสี จิ้นผิง ได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยล่าสุดคือ ศูนย์วิจัยความคิดทางเศรษฐกิจของนายสี จิ้นผิง ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้ จีนจึงมีสถาบัน ๑๘ แห่งที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาความคิดของนายสี จิ้นผิง ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนที่เพิ่งจัดตั้งศูนย์วิจัยความคิดทางเศรษฐกิจของนายสี จิ้นผิง ได้ประกาศว่าจะใช้ความคิดทางเศรษฐกิจของนายสี จิ้นผิง เป็น "คู่มือที่เป็นวิทยาศาสตร์" (“科学指南”) ของสถาบัน

๒. ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวซึ่งเป็นสื่อของรัฐว่า กลุ่มพรรคของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปประเทศจีนได้จัดการประชุมครั้งแรกของศูนย์วิจัยความคิดทางเศรษฐกิจของนายสี จิ้นผิง และการประชุมใหญ่ครั้งแรกของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแผนกต่างๆ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยได้ประกาศว่า ความคิดทางเศรษฐกิจของนายสี จิ้นผิง เป็น "ส่วนสำคัญ" (“重要组成部分”) ของ "แนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน" (“中国特色社会主义思想”) และ "คู่มือที่เป็นวิทยาศาสตร์" (“科学指南”) ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์ฯ จึงเป็น "ความสำคัญ" (“意义重大”) และ "ภารกิจอันรุ่งโรจน์" (“使命光荣”)

บทสรุป

แนวทางการวิจัยของศูนย์วิจัยความคิดของนายสี จิ้นผิง ในสถาบันการศึกษาต่างๆ จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง อาทิ มหาวิทยาลัยปักกิ่งจะรับหน้าที่ทำให้ความคิดของนายสี จิ้นผิง เป็น "ลัทธิมาร์กซ์จีนร่วมสมัย” (“当代中国马克思主义”) ในขณะที่สถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีนมุ่งเน้น "การสื่อสารระหว่างประเทศ" (“国际传播”) “นวัตกรรมในการแสดงออกทางวาทกรรมระหว่างประเทศ” (“创新对外话语表达方式”) และ "พัฒนาการทางการทูตเชิงทฤษฎีและการประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ" (“创新对外话语表达方式”) เป็นต้น เพื่อเผยแพร่แนวความคิดของนายสี จิ้นผิงไปทั่วโลก

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

https://www.rfi.fr/cn/中国/20210709-中国成立第18个习近平思想研究中心