bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำจีนต่อกัมพูชา จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง พบปะกับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๖

     จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำจีนต่อกัมพูชา จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง พบปะกับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๖ ณ เรือนรับรองเตี้ยวหวีไถ ในกรุงปักกิ่ง โดยสรุปประเด็นสำคัญที่ผู้นำจีนกล่าวกับผู้นำกัมพูชาได้ดังนี้

     เมื่อ ๓ ปีก่อน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฝ่าลมหนาวและหิมะตก “สวนกระแส” เดินทางมาเยือนจีน โดยอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนจีนที่กำลังต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของจีนในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๒๐ อย่างรอบด้าน และเป็นปีครบรอบ ๖๕ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-กัมพูชา ซึ่งจีนยินดีในการร่วมบรรลุ “การนัดหมาย ๓ ปี” ร่วมเปิดศักราชใหม่แห่งการสร้างประชาคมจีน-กัมพูชาที่มีอนาคตร่วมกันในวาระฤดูใบไม้ผลิ

     จีนสนับสนุนประชาชนกัมพูชาเลือกหนทางการพัฒนาด้วยตนเองที่สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองของประเทศตนอย่างแน่วแน่ สนับสนุนกัมพูชาพิทักษ์อธิปไตยและความปลอดภัยของประเทศอย่างแน่วแน่ สนับสนุนกัมพูชาผลักดันวาระสำคัญทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศอย่างมั่นคง คัดค้านกลุ่มอิทธิพลภายนอกแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชา โดยจีนถือกัมพูชาเป็นทิศทางสำคัญในการต่างประเทศโดยรอบ วางแผนและผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ เชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวมระหว่างจีน-กัมพูชามาโดยตลอด ในกระบวนการผลักดันการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนด้วยความทันสมัยแบบจีนนั้น จีนยินดีจับมือกับกัมพูชาร่วมแบ่งปันโอกาส ดำเนินความร่วมมือ ส่งเสริมการพัฒนา ร่วมสร้างประชาคม​ จีน-กัมพูชาที่มีอนาคตร่วมกันด้วยคุณภาพสูง ระดับสูงและมาตรฐานสูงในสมัยใหม่ สร้างพลังเชิงบวกให้กับการพัฒนาส่วนภูมิภาคอย่างสันติและมั่นคงให้มากขึ้น

     โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเริ่มต้นจาก ๖ สาขาหลัก ได้แก่ การเมือง กำลังการผลิต การเกษตร พลังงาน ความมั่นคง และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนตลอดจนวัฒนธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างกรอบความร่วมมือ "เพชร ๖ ด้าน" ระหว่างจีนกับกัมพูชา กล่าวคือ
ในด้านการเมือง ควรกระชับการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารประเทศ และแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ

     ในด้านกำลังการผลิต เน้นสร้าง "ระเบียงพัฒนาอุตสาหกรรม" โดยจีนจะสนับสนุนให้บริษัทจีนลงทุนในกัมพูชามากขึ้น ช่วยก่อสร้างเขตสาธิตเศรษฐกิจอเนกประสงค์สีหนุวิลล์ และสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

     ในด้านการเกษตร เน้นการสร้าง "ทางเดินปลาและข้าว" โดยดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรใกล้ทะเลสาบ

     ในด้านพลังงาน จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและเซลล์แสงอาทิตย์ในกัมพูชา

     ในด้านความมั่นคง จะดำเนินการรณรงค์พิเศษร่วมกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่ได้ดำเนินการเป็นประจำ และจีนจะให้ความช่วยเหลือด้านการกวาดล้างทุ่นระเบิดแก่กัมพูชาต่อไป

     ในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนตลอดจนวัฒนธรรม จีนจะให้ความสำคัญกับการกลับมาดำเนินการต่อและเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างจีนและกัมพูชา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ดำเนินงานคุ้มครองและฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนกัมพูชาในการพัฒนาการศึกษา สุขภาพ และกิจการอื่นๆ โดยทั้งสองฝ่ายควรใช้ปีมิตรภาพจีน-กัมพูชาเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ขยายการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเยาวชน อีกทั้งสานต่อมิตรภาพจีน-กัมพูชา

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://rlsbt.zj.gov.cn/art/2023/2/11/art_1229669553_58933342.html )