bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๓ ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โควิด-๑๙ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีผู้สงสัยติดโควิด-๑๙ เพิ่มเป็นวันแรก

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โควิด-๑๙ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีผู้สงสัยติดโควิด-๑๙ เพิ่มเป็นวันแรก และท้องที่ต่างๆ ในมณฑลหูเป่ย (ยกเว้นเมืองอู่ฮั่น) ก็ไม่พบผู้สงสัยติดโควิด-๑๙ ภายในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นเวลา ๑๓ วันติดต่อกัน ในขณะที่นักวิจัยจีนพบยาต้านไข้หวัด Avigan ของญี่ปุ่น สามารถรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ได้ผล ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ นายหมี่ เฟิง (Mi Feng) โฆษกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ได้กล่าวที่กรุงปักกิ่งว่า ในช่วงเวลา ๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ ผู้สงสัยติดโควิด-๑๙ ในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มศูนย์รายเป็นครั้งแรก และท้องที่ต่างๆ ในมณฑลหูเป่ย (ยกเว้นเมืองอู่ฮั่น) ก็ไม่พบผู้สงสัยติดโควิด-๑๙ ภายในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นเวลา ๑๓ วันติดต่อกัน ในขณะที่ทีมแพทย์ช่วยเหลือมณฑลหูเป่ยจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจีน ก็ทยอยกันกลับบ้านแล้วอย่างเป็นระเบียบ โดยจีนจะป้องกันการมีผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศต่อไป และจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคร่วมกัน
 
๒. เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ มีรายงานจากงานแถลงข่าวกลไกการร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ แห่งคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่า โครงการวิจัยและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของจีนดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยจะไม่ล่าช้ากว่าต่างชาติ สำหรับชุดทดสอบไวรัสโควิด-๑๙ นั้น จีนได้สนองความต้องการชุดทดสอบให้แก่ ๑๐ กว่าประเทศแล้ว ซึ่งรวมถึงอิตาลีด้วย ในขณะที่นายจาง ซินหมิน (Zhang Xinmin) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน แถลงต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่ง ในวันเดียวกัน (วันที่ ๑๗ มีค.๖๓) ว่า จากการทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยโควิด-๑๙ จำนวน ๓๔๐ คน โดยองค์กรการแพทย์ในเมืองอู่ฮั่นและเซินเจิ้นพบว่า ยา Avigan ที่พัฒนาโดยบริษัท Fujifilm Toyama Chemical และปัจจุบันใช้รักษาผู้ป่วยในญี่ปุ่น มีประสิทธิผลในการต้านไวรัส ซึ่งยาตัวนี้มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย โดยผู้ป่วยในเซินเจิ้นมีผลตรวจเป็นลบหลังได้รับยาดังกล่าวเฉลี่ย ๔ วัน นับจากที่มีผลตรวจเชื้อเป็นบวก เทียบกับค่าเฉลี่ย ๑๑ วัน ของผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาดังกล่าว  

บทสรุป
 
โฆษกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน กล่าวเน้นว่า จีนต้องป้องกันการมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่อาจเดินทางเข้าประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง และจะให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ อย่างแข็งขันต่อไป เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร่วมกัน

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์