bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๔ ก.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมส่งเสริมการรวมชาติอย่างสันติของจีน ปี ๒๐๒๒ (พ.ศ.๒๕๖๕) จัดขึ้นที่มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๕

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๔ ก.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมส่งเสริมการรวมชาติอย่างสันติของจีน ปี ๒๐๒๒ (พ.ศ.๒๕๖๕) จัดขึ้นที่มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๕ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีของ "ฉันทามติ ๑๙๙๒" ในหัวข้อ "การปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวและฉันทามติ ๑๙๙๒ และร่วมกันสร้างสาเหตุอันยิ่งใหญ่ของการรวมชาติและการฟื้นฟูชาติ” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์มากกว่า ๓,๐๐๐ คน จากสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๓๖๐ แห่งจากกว่า ๑๒๐ ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

นายเจิ้ง เจี้ยนปัง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และรองประธานสมาคมส่งเสริมการรวมชาติอย่างสันติของจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอ โดยเน้นว่า ปีนี้ครบรอบ ๓๐ ปีของ "ฉันทามติ ๑๙๙๒" ที่รวมเอาหลักการจีนเดียว และรูปแบบการแลกเปลี่ยนอย่างรอบด้าน หลากหลายและหลายระดับได้เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายของช่องแคบไต้หวัน โดยไม่นานมานี้ สำนักงานกิจการไต้หวันของคณะรัฐมนตรีจีนและสำนักงานสารสนเทศของคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่เอกสารสมุดปกขาวเรื่อง "ปัญหาไต้หวันและการรวมประเทศของจีนในยุคใหม่" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันมั่นคงและความมุ่งมั่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยคนจีนจะติดตามการรวมชาติของมาตุภูมิอันเป็นแนวโน้มทางประวัติศาสตร์และเป็นข้อกำหนดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการตระหนักถึงการฟื้นฟูครั้งใหญ่ของประชาชาติจีน

นายเจิ้ง เจี้ยนปัง เน้นย้ำว่า ต้องต่อต้านการแบ่งแยกประเทศ ควบคู่กับการส่งเสริมการรวมชาติอย่างสันติของจีน โดยต้องชูธงความรักชาติให้สูงขึ้น พร้อมสร้างบทบาทใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้าของการรวมชาติอย่างสันติของจีนและการสร้างความตระหนักถึงความฝันของชาติจีนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.zhongguotongcuhui.org.cn/hnyw/202208/t20220827_12465380.html )