bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศจัดการประชุมคณะมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบวาระการประชุม

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศจัดการประชุมคณะมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบวาระการประชุม และตกลงจะพิจารณาปัญหาความร่วมมือเกี่ยวกับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ-อังกฤษ-ออสเตรเลีย (AUKUS) ในรูปแบบการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งที่ ๓ โดยนายหวัง ฉุน (王群) ผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติที่กรุงเวียนนาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังจากวาระดังกล่าวได้รับการรับรอง

นายหวัง ฉุน เน้นย้ำว่า ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนวัสดุนิวเคลียร์ในความร่วมมือด้านเรือดำน้ำนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ-อังกฤษ-ออสเตรเลียดังกล่าวนั้น ประการที่หนึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำคัญยิ่ง และประการที่สองเป็นเรื่องที่ปิดบังไม่ได้ จึงหวังว่าทั้งสามประเทศดังกล่าวต้องมีท่าทีถูกต้องและอย่าคิดว่าจะโกหกได้

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ได้เตือนและเร่งรัดให้ทั้งสามประเทศต้องปฏิบัติตามพันธกรณีด้านกฎหมายในการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ดังนั้น สหรัฐฯ อังกฤษ และออสเตรเลียต้องรับฟังเสียงจากประชาคมโลกรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ปฏิบัติตามพันธกรณีทางกฎหมายอย่างจริงจัง โดยต้องยื่นและรายงานสภาพเกี่ยวกับการถ่ายโอนวัสดุนิวเคลียร์อย่างรอบด้านให้กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ในทันที

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.huaxia.com/c/2022/06/07/1180703.shtml )