bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ย.๖๓ ทิศทางความเคลื่อนไหวของจีนในเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๓

 

๑. ที่ประชุมฯ ได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียน-จีนในมิติต่าง ๆ รวมถึงประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งนายหวัง อี้ (王毅) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (国务委员兼外长) ของจีน ได้กล่าวเน้นย้ำว่า จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศในอาเซียนเพื่อมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ใหม่ของการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อและการทำให้การป้องกันและควบคุมเป็นปกติส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างแข็งขันในช่วงหลังการแพร่ระบาดร่วมกันตอบสนองต่อความท้าทายระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคและสร้างประชาคมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นพร้อมอนาคตร่วมกัน คือ

๑.๑ การทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดการแพร่ระบาดอย่างทั่วถึง จีนยินดีที่จะเสนอ "ข้อริเริ่มความร่วมมือด้านสาธารณสุขจีน - อาเซียน" (“中国—东盟公共卫生合作倡议”) หลังจากนำวัคซีนไปใช้แล้วจะให้ความสำคัญกับความต้องการของประเทศในอาเซียนและจะมีการจัดตั้ง "China-ASEAN Vaccine Friends" (“中国—东盟疫苗之友”) เพื่อเสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือในการผลิตการวิจัยและพัฒนาและการใช้วัคซีน ให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับกองทุนต่อต้านการแพร่ระบาดของอาเซียนร่วมกันสร้างสำรองเวชภัณฑ์ฉุกเฉินจัดตั้งกลไกประสานงานฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจีน - อาเซียนส่งเสริมโครงการฝึกอบรมผู้มีความสามารถในเส้นทางสายไหมที่ดีต่อสุขภาพและสำรวจการจัดตั้งแพลตฟอร์มความร่วมมือเพิ่มเติม

๑.๒ การพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยจีนยินดีที่จะให้ความสำคัญกับการขยายขนาดการแลกเปลี่ยนเงินตราภายในประเทศกับประเทศในอาเซียน ขยายขอบเขตการใช้ "ช่องทางด่วน" (“快捷通道”) แบบทวิภาคีและการเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระดับภูมิภาคภายในปีนี้ การบูรณาการความคิดริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (“一带一路”) กับแผนพัฒนาอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และพัฒนาโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเร่งการเชื่อมต่อและการพัฒนาในภูมิภาค ใช้ปีแห่งความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลจีน – อาเซียนปีนี้เป็นโอกาสในการปลูกฝังจุดเติบโตใหม่สำหรับความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการพัฒนา รวมทั้งเสริมสร้างการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลและการสื่อสารตลอดจนการประสานนโยบาย

๑.๓ การยืนหยัดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเสริมสร้างความร่วมมือในการลดความยากจน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อม สานต่อความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงและความร่วมมือ China-ASEAN Eastern Growth Area (继续深化澜湄合作和中国—东盟东部增长区合作) ส่งเสริมการเชื่อมต่อกับ "New Land-Sea Corridor" (“陆海新通道”) และส่งเสริมการจัดตั้ง China-ASEAN Blue Economic Partnership (推进中国—东盟蓝色经济伙伴关系建设)

๑.๔ แผนระยะยาวเพื่อกระชับความร่วมมือจีน - อาเซียน เพื่อบรรลุข้อตกลงโดยเร็วที่สุดใน“ แผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนยุทธศาสตร์จีน - อาเซียน (๒๐๒๑-๒๐๒๕)” หรือ “落实中国—东盟战略伙伴关系联合宣言的行动计划 (2021—2025)” และวางแผนทิศทางความร่วมมือในด้านต่างๆ ในห้าปีข้างหน้า รวมทั้งเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในสาขาสังคมและวัฒนธรรมเช่นการศึกษาวัฒนธรรมสื่อและเยาวชนและสร้างเสาหลักที่สามของความสัมพันธ์ทวิภาคี

๒. ข้อสังเกตต่อทิศทางความเคลื่อนไหวของจีนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน

๒.๑ ในการหารือถึงแนวทางความร่วมมือต่อสถานการณ์โควิด-๑๙ ในระดับภูมิภาคนั้น จีนได้ประกาศจัดสรรเงินทุนจำนวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ (COVID-19 ASEAN Response Fund) และเงินจำนวน ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมืออาเซียน-จีนด้านสาธารณสุขอีกด้วย ซึ่งอาเซียนได้แสดงท่าทีตอบและสนับสนุนบทบาทของจีนในการส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน รวมถึงกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ จีนแสดงท่าทีในการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์จีน – อาเซียน ในสถานะของความเป็นหุ้นส่วนที่ได้พัฒนาเข้าสู่ขั้นตอนใหม่อย่างรอบด้าน นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งทำให้ความหมายของความเป็น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์” (“战略伙伴”) ระหว่างทั้งสองฝ่ายมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนจีน – อาเซียนเพิ่มสูงขึ้นและอาเซียนกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนเป็นครั้งแรก อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งของความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจีน-อาเซียน ที่จะครบรอบ ๓๐ ปีของความสัมพันธ์จีน – อาเซียนในปีหน้า เพื่อเป็นโอกาสในการวางแผนและส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่ระดับใหม่ (推动中国—东盟关系迈上新台阶) ต่อไป

 

บทสรุป

นายหวัง อี้ เน้นย้ำว่า จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศในอาเซียน เพื่อมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ใหม่ของการแพร่ระบาดในระยะยาว รวมทั้งการทำให้การป้องกันและควบคุมเป็นปกติ โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ และโดยเฉพาะในช่วงหลังของการแพร่ระบาดร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค โดยสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันในอนาคตที่มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น (王毅强调,中方愿同东盟国家一道,着眼疫情长期化、防控常态化的新形势,积极推进后疫情时期交往合作,共同应对国际地区挑战,打造更为紧密的命运共同体。)

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์

http://www.chinanews.com/gn/2020/09-09/9287100.shtml

https://m.nbd.com.cn/articles/2020-09-09/1502285.html

https://www.mfa.go.th/th/content/aseanchinaministerialmeeting2020?cate=5d5bcb4e15e39c306000683b

http://www.chinanews.com/gn/2020/09-08/9286144.shtml

https://news.sina.cn/gn/2020-09-08/detail-iivhuipp3201285.d.html

https://www.sinchew.com.my/content/content_2340599.html

https://www.voachinese.com/a/us-china-asean-20200910/5577922.html