bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๒๕ ก.พ.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายฉิน กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน​ กล่าวสุนทรพจน์ผ่านทางวิดีโอในพิธีเปิดสำนักงานเตรียมความพร้อมของสถาบันไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ​ เมื่อวันที่​ ๑๖​ ก.พ.๖๖

     จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๒๕ ก.พ.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายฉิน กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน​ กล่าวสุนทรพจน์ผ่านทางวิดีโอในพิธีเปิดสำนักงานเตรียมความพร้อมของสถาบันไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ​ เมื่อวันที่​ ๑๖​ ก.พ.๖๖

     โดยนายฉิน กัง​ แสดงความยินดีกับสถาบันไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงการก่อตั้งอย่างจริงจัง ซึ่ง​จะเป็นองค์กรทางกฎหมายระหว่างประเทศภาครัฐที่แก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยองค์การแรกของโลก ถือเป็นภาคการปฏิบัติตามหลักการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีของกฎบัตรสหประชาชาติ ทั้งยังเป็นผลผลิตสาธารณะของหลักนิติธรรมสากลที่บัญญัติไว้แก่ประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งจะก้าวข้ามข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมและอนุญาโตตุลาการ โดยมอบทางเลือกใหม่สำหรับประเทศต่าง ๆ ในการ แก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติ

     นายฉิน กัง เน้นย้ำว่า จำเป็นต้องรวบรวมภูมิปัญญาและความแข็งแกร่งของทุกคน และเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันสร้างสถาบันไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศที่มีอำนาจ น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ นายฉิน กัง ได้เสนอข้อเสนอแนะ ๔ ประการเกี่ยวกับการเตรียมงานในอนาคต ได้แก่

     ประการแรก เราต้องปฏิบัติตามจุดประสงค์ของการเคารพซึ่งกันและกัน เคารพอำนาจอธิปไตย ผลประโยชน์หลักและความกังวลที่ถูกต้องตามกฎหมายของทุกประเทศ ละเว้นจากการบีบบังคับและแรงกดดัน ส่งเสริมการเจรจาบนฐานที่เท่าเทียมกัน สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เชื่อมความแตกต่าง และหาทางออกผ่านการปรึกษาหารือ

     ประการที่สอง เราต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางและการสร้างร่วมกัน หันหน้าเข้าหาโลกและเปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ ทุกคนหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ แสวงหาจุดร่วมในขณะที่สงวนความแตกต่าง และร่วมมือกันในการสร้าง

     ประการที่สาม เราต้องรักษาจิตวิญญาณของความใจกว้างและความอดทน ครอบคลุมและครอบคลุม ดูดซับข้อดีของอารยธรรมหลักและระบบกฎหมายอย่างเต็มที่ สร้างตัวอย่างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสันติภาพของมนุษยชาติมากขึ้น

     ประการที่สี่ เราต้องบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่สมดุล บรรลุความสมดุลทางภูมิศาสตร์และเพศ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนา ฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยจากประเทศกำลังพัฒนา และส่งเสริมการพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศในทิศทางที่ยุติธรรมและครอบคลุมมากขึ้น

     ทั้งนี้ พิธีเปิดได้จัดขึ้นที่ฮ่องกง ประเทศจีน ซึ่งนายหลี่ เจียเชา ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านทางวิดีโอ โดยมีผู้แทนอินโดนีเซีย ปากีสถาน ลาว กัมพูชา เซอร์เบีย เบลารุส ซูดาน แอลจีเรีย จิบูตี และประเทศผู้ลงนามอื่น ๆ ใน "แถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ" สำนักงานกิจการฮ่องกงและมาเก๊าของคณะรัฐมนตรี สำนักงานประสานงานของรัฐบาลประชาชนกลางในฮ่องกง สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศในฮ่องกง รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมและสภานิติบัญญัติของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตลอดจนนักกฎหมายเข้าร่วมพิธีผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.chinanews.com.cn/gn/2023/02-16/9954892.shtml )