bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหัวรถจักรขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าคันแรกที่พัฒนาโดย CRRC Dalian Locomotive and Rolling Stock Co., Ltd. เพื่อส่งออกไปยังประเทศไทย

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหัวรถจักรขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าคันแรกที่พัฒนาโดย CRRC Dalian Locomotive and Rolling Stock Co., Ltd. เพื่อส่งออกไปยังประเทศไทย และได้จัดส่งจากท่าเรือมหานครเทียนจินมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๕ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการส่งออกตู้รถไฟพลังงานใหม่ของจีนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้​ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง ทำให้หัวรถจักรประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมในหมู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๔ บริษัท CRRC Dalian ได้ลงนามในสัญญาจัดหาหัวรถจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท CRRC Dalian ได้เริ่มพัฒนาหัวรถจักรขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับใช้ได้กับทั้งรถขนส่งสินค้าทั่วไปและรถโดยสาร โดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีหัวรถจักรแบบดั้งเดิม

ทั้งนี้ หัวรถจักรขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจะมีความเร็วในการวิ่งสูงสุด ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยหัวรถจักรสามารถลากรถขนส่งสินค้าขนาด ๒,๕๐๐ ตัน ด้วยความเร็ว ๗๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเมื่อลากจูงรถโดยสารขนาด ๑,๐๐๐ ตัน จะสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ถึง ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จนถึงปัจจุบัน หัวรถจักรของต้าเหลียนได้ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่เมียนมาร์ มาเลเซีย ลาว และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้ใช้แนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงาน รวมทั้งการลดการปล่อยก๊าซและการพัฒนาพลังงานใหม่อย่างจริงจัง ซึ่งในอนาคตจะมีความต้องการหัวรถจักรพลังงานใหม่เพิ่มเติมต่อไป

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://qiche.sdnews.com.cn/qycx/202207/t20220718_4064159.htm )