bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๕ ต.ค.๖๒ การคมนาคมของจีน ได้สร้างสถิติโลกหลายอย่าง ช่วงระยะเวลา ๗๐ ปี นับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. หลังจากสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ปี ๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) โดยเฉพาะหลังการปฏิรูปและเปิดประเทศ (ปี ๑๙๗๘ หรือ พ.ศ.๒๕๒๑) ซึ่งจีนมีแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งพัฒนาด้านคมนาคมก่อนเป็นอันดับแรก จึงทำให้การคมนาคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง รัฐบาลจีนถือการประดิษฐ์คิดสร้างเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาอันดับแรก เร่งการสร้างสรรค์ระบบคมนาคมขนส่ง ให้ประชาชนเดินทางสะดวก ให้สินค้าขนส่งคล่องตัว แสดงบทบาทให้การคมนาคมนำการพัฒนาเศรษฐกิจประชาชาติ

๒. สถิติโลกหลายอย่างด้านคมนาคมของจีนในช่วงระยะเวลา ๗๐ ปี ที่ผ่านมา เช่น จีนได้กลายเป็นประเทศที่มีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงระยะทางให้บริการยาวที่สุดในโลก มีระยะทางโดยรวมของทางด่วนยาวที่สุดในโลก มี ๗ ท่าเรือรองรับการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากติด ๑๐ อันดับแรกของโลก มีรถไฟความเร็วสูง มีเครื่องจักรที่มีกำลังผลิตขนาดใหญ่ มีเครื่องบินใหญ่ มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์ของตนอยู่ระดับแนวหน้าของโลก การสร้างสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊าและท่าอากาศยานนานาชาติต้าซิงปักกิ่ง ก็จัดเป็นสุดยอดงานวิศวกรรมของโลก เป็นต้น

๓. ตัวอย่างด้านคมนาคมของจีนที่ประสบบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
        ๓.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๒ มีพิธีวางศิลาฤกษ์เริ่มการก่อสร้างของรถไฟความเร็วสูงมณฑลเสฉวนสู่คุนหมิง ณ เมืองฉงชิ่ง นับว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของรถไฟความเร็วสูงมณฑลเสฉวนสู่คุนหมิง ด้วยการออกแบบความเร็วสูงถึง ๓๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีระยะทางยาวรวมของรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่ประมาณ ๖๙๙ กิโลเมตร หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการ ระยะเวลาวิ่งของรถไฟความเร็วสูงมณฑลเสฉวนสู่คุนหมิงก็สั้นลงจากเกือบ ๕ ชั่วโมง เหลือเพียง ๒ ชั่วโมง
        ๓.๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๒ รถไฟ CR200J “สายการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรือง” สามขบวนจากคุนหมิงสู่ด่านเหอโข่วข้ามชายแดนจีน-เวียดนาม ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งช่วยลดเวลาการเดินทางจากทิศใต้ของเมืองคุนหมิงสู่ทิศเหนือของด่านเหอโข่วอย่างเร็ว โดยใช้เวลาเพียง ๓ ชั่วโมง ๑๐ นาที เท่านั้น

บทสรุป
การที่รัฐบาลจีนมีแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งพัฒนาด้านคมนาคมก่อนเป็นอันดับแรก จึงทำให้การคมนาคมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วง ๗๐ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะขบวนรถไฟ “สายการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรือง” จากนครคุนหมิงสู่ด่านเหอโข่วที่เปิดให้บริการในเวลานี้ สามารถเชื่อมโยงพื้นที่เขตการค้าเสรีของจีน (ยูนนาน) นครคุนหมิง กับเขตฮงเหอในอำเภอเหอโข่ว เพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนผู้โดยสารและการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล


ข้อมูลจาก
http://en.people.cn/n3/2018/0317/c90000-9438329.html  

http://thai.cri.cn/20191002/a2e1fed4-4fad-9f75-70e4-78904ac6275a.html  

http://thai.cri.cn/20191001/46e72cf6-b735-877b-4578-a1e843ff396a.html  

http://thai.cri.cn/20191002/7b685005-4a08-d6dd-2fe7-34ee18bfbb77.html  

https://www.topchinatravel.com/kunming/how-to-get-to-hanoi-from-kunming.htm  

http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/17/WS5aac5539a3106e7dcc142322.html