bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๘ มิ.ย.๖๒ จีนได้เริ่มเปิดเข้าสู่ยุค 5G อย่างเป็นทางการ


มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนออกใบอนุญาตดำเนินการเครือข่าย 5G แก่ผู้ประกอบการ ๔ แห่ง ได้แก่ บริษัทไชน่าเทเลคอม บริษัทไชน่าโมบายด์ บริษัทไชน่ายูนิคอม และบริษัทไชน่าบรอดคาสต์เน็ตเวิร์ค นับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า จีนได้เริ่มเปิดเข้าสู่ยุค 5G แล้วอย่างเป็นทางการ โดยนายเหมียว เหวย รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศเป็นผู้มอบใบอนุญาต ซึ่งได้กล่าวเน้นว่า วิสาหกิจต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามความต้องการของตลาดและทำงานอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมการใช้ระบบ 5G และพัฒนาแบบนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things : IoT) และอินเทอร์เน็ตของรถยนต์ (Internet of Vehicles) ส่งเสริมความเป็นดิจิทัล เครือข่ายและอัจฉริยะของแขนงงานต่างๆ

๒. ตลาดระบบ 5G ใหญ่ที่สุดของโลกที่จีนนี้ จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่จำนวนมาก โดยผลักดันการปฏิรูปใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งเสนอโอกาสการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้กับประชาชน และนำร่องก้าวกระโดดใหม่ของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น การปล่อยสัมปทานประกอบธุรกิจด้วยระบบ 5G จะทำให้จีนได้เข้าสู่ปีแรกของการใช้ระบบ 5G ในทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ และเป็นการสร้างความเหนือกว่าในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี มาตรฐานและอุตสาหกรรมอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังก้าวสู่ระยะสำคัญของการพัฒนาระบบ 5G โดยนางกง ต๋าหนิง วิศวกรชั้นสูงของสำนักงานวิจัยนโยบายและเศรษฐกิจแห่งสถาบันวิจัยสารสนเทศจีนกล่าวว่า มาตรฐานระบบ 5G เป็นมาตรฐานสากลข้อเดียวที่กำหนดขึ้นด้วยผู้ร่วมวงการทั่วโลก ซึ่งจนถึงเดือนพฤษภาคมปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) มีวิสาหกิจจีนได้รับสิทธิบัตรมากกว่า ๓๐% ของบรรดาสิทธิบัตรที่จำเป็นในการกำหนดมาตรฐานระบบ 5G ซึ่งมีวิสาหกิจจากทั่วโลกจำนวน ๒๐ กว่าวิสาหกิจมีส่วนร่วม และครองสัดส่วนเป็นอันดับแรก

บทสรุป
การอนุญาตดำเนินการเครือข่ายระบบ 5G ของจีน ถือเป็นข่าวดีที่ตลาดนานาประเทศต่างเฝ้ารอคอย โดยในปัจจุบันประเทศพัฒนาในทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงจัดวางการใช้ระบบ 5G อย่างจริงจัง โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท EE ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมอังกฤษได้เริ่มให้บริการระบบ 5G ใน ๖ เมืองของอังกฤษ ในขณะที่สำนักข่าว BBC ก็ได้ทำการถ่ายทอดสดโดยใช้ระบบ 5G เป็นครั้งแรกที่กรุงลอนดอน โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ระบบ 5G ของบริษัทหวาเหวย (หรือ หัวเว่ย) ของจีน

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

 

ข้อมูลจาก
https://techcrunch.com/2019/06/05/china-5g-license-is-here/

http://thai.cri.cn/20190606/ad1119d3-2ac6-eb44-6dea-82078fcb6a6f.html

http://thai.cri.cn/20190606/f0b5bc5d-1db9-43c6-7997-f8a598f222af.html

http://thai.cri.cn/20190605/e23627be-cbf0-aed3-2c2c-8d85bbac76cf.html


http://thai.cri.cn/20190604/2123469b-ab0c-22cd-9a9a-8557bd878247.html