bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ครั้งที่ ๑๓ จากกรุงปักกิ่งผ่านระบบวีดิทัศน์

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๕ ก.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ครั้งที่ ๑๓ (金砖国家领导人第十三次会晤) จากกรุงปักกิ่งผ่านระบบวีดิทัศน์ พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญเรื่อง “ร่วมเดินหน้าความร่วมมือของกลุ่มประเทศบริกส์ เพื่อรับมือความท้าทายร่วมกัน” (“ 携手金砖合作 应对共同挑战”) เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๙ ก.ย.๖๔ ความว่า

๑. ปีนี้เป็นการครบรอบ ๑๕ ปีของความร่วมมือกลุ่มบริกส์ ซึ่งตลอด ๑๕ ปีที่ผ่านมา ทั้ง ๕ ประเทศได้ยืนหยัดในความเปิดกว้าง ความครอบคลุม และความเสมอภาค ได้เพิ่มการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์และความเชื่อมั่นทางการเมืองซึ่งกันและกัน เคารพต่อระบบสังคมและเส้นทางการพัฒนากัน และค้นหาวิธีการอยู่ร่วมกันที่ถูกต้องระหว่างประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง ยืนหยัดในนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ความร่วมมือที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน และการปรับนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกัน ได้ส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ และเดินหน้าต่อไปบนถนนแห่งการพัฒนาร่วมกันโดยยืนหยัดในความเท่าเทียมกันและความยุติธรรม ปฏิบัติตัวดีและช่วยเหลือผู้อื่น สนับสนุนพหุภาคี มีส่วนร่วมในธรรมาภิบาลระดับโลก และกลายเป็นกำลังสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้บนเวทีโลก ทั้งนี้ ความจริงได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่ว่าจะพบกับอุปสรรคความยากลำบากเพียงไร ตราบใดที่คิดไปในทางเดียวกันและใช้ความพยายามร่วมกัน ความร่วมมือของกลุ่มบริกส์ย่อมจะก้าวไกลไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

๒. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงลุกลามทั่วโลก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบสากลยังคงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทาย สมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ยังต้องแบกรับความรับผิดชอบ ผลักดันให้ปฏิบัติตามพหุภาคีนิยมอย่างแท้จริง กระตุ้นทั่วโลกให้สามัคคีกันต้านโรคระบาด ส่งเสริมการเปิดประเทศ นวัตกรรม การเติบโต และการพัฒนาร่วมกัน สร้างคุณูปการต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลก ขับเคลื่อนการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

๓. ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ (ประกอบด้วย จีน บราซิล รัสเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้) ต้องยึดมั่นในความศรัทธา เสริมสร้างความสามัคคี ผลักดันความร่วมมือที่มุ่งผลจริง พัฒนาก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพสูง โดยมีข้อเสนอ ๕ ข้อ ได้แก่ (๑) ยืนหยัดการร่วมทุกข์ร่วมสุข เพิ่มความร่วมมือด้านสาธารณสุข (๒) ยืนหยัดความยุติธรรมและการเข้าถึง เพิ่มความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ (๓) ยืนหยัดการอำนวยประโยชน์แก่กันและกัน เพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (๔) ยืนหยัดความยุติธรรมและเป็นธรรม เพิ่มความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง และ (๕) ยืนหยัดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพิ่มการแลกเปลี่ยนตลอดจนความร่วมมือทางวัฒนธรรมและบุคลากร

บทสรุป

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า ต้องส่งเสริมการปฏิบัติของลัทธิพหุภาคีที่แท้จริง ตามกฎบัตรสหประชาชาติ และปกป้องระบบระหว่างประเทศโดยให้สหประชาชาติเป็นแกนหลักและยึดถือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องส่งเสริมความสามัคคีทั่วโลกในการต่อสู้กับโรคระบาด ต้องส่งเสริมการเติบโตที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกอย่างมีเสถียรภาพ รักษาระบบการค้าพหุภาคีตามองค์การการค้าโลก และต้องส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน ยึดมั่นในปรัชญาการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และดำเนินการตามวาระ ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแข็งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ ตลอดจนร่วมกันสร้างโลกที่สะอาดและสวยงาม

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/10/content_5636526.htm