bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

งานปฐมนิเทศข้าราชการทุนรุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

     วันนี้ (2/8/2562) สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานปฐมนิเทศข้าราชการทุนรุ่นที่ 15 ที่จะเดินทางไปศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อบอกเล่าข้อมูลกฎ ระเบียบ การเตรียมตัวสำหรับการไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมทั้งข้าราชการที่ได้รับทุนรุ่นที่ 15 อีกด้วย

 

 

 

 

นายนิคม ไวยรัชพานิช อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน กล่าวรายงานการดำเนินการเรื่องทุนการศึกษา

 

 

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ

 

 

นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กล่าวประวัติความเป็นมาของทุนการศึกษา

 

 

ดร.ไมตรี เต็มศิริพงษ์ อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนและรองประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน ขึ้นกล่าวแนะนำการใช้ชีวิตในเมืองเซียะเหมิน

 

 

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กล่าวแนะนำกฎ ระเบียบ และการประพฤติตัวในการไปเรียน ณ เมืองเซียะเหมิน 

 

นายนัฐพล บุญสอน คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน กล่าวแนะนำการศึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน