bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ จัดงานเสวนาในหัวข้อ "Friend of Silk Road ในสถานการณ์ใหม่ของโลก"

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับ Silk Road Club แห่งประเทศจีน จัดงานเสวนาเรื่อง Friend of Silk Road ในสถานการณ์ใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองวันชาติจีนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครบ 100 ปี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศจีนและประชาชนจีนทั้งประเทศ ที่สำคัญคือเป็นวาระที่ประเทศจีนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและทำให้คนยากจนหมดจากประเทศจีนก่อนถึงวันสถาปนาดังกล่าว