bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะ Mr. Zeng Lu รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะ Mr. Zeng Lu  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนร่วมประชุมกับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนร่วมประชุมกับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

สมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 44 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน – ไทย

สมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 44 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน – ไทย