bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

คณะผู้บริหารบริษัท SF Express Co., Ltd เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับทางสมาคมฯ

คณะผู้บริหารบริษัท SF Express Co., Ltd เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับทางสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องบุศย์  ขันธวิทย์ อาคารธรรมนิติ

สมาคมฯ เดินทางร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 14 วันที่ 13-15 กันยายน 2561

สมาคมฯ เดินทางร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 14 วันที่ 13-15 กันยายน 2561

สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมฯ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "Belt and Road People to People"

สมาคมฯ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "Belt and Road People to People"

นายสุชาติ ตันเจริญ เดินทางเยือนไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสุชาติ ตันเจริญ เดินทางเยือนไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สมาคมฯ นำคณะข้าราชการทุนตำรวจ เข้าเยี่ยมอำลาและรับโอวาทจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สมาคมฯ นำคณะข้าราชการทุนตำรวจ เข้าเยี่ยมอำลาและรับโอวาทจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ จัดงานเลี้ยงส่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ จัดงานเลี้ยงส่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย

สมาคมฯ ประสานงานให้สมาพันธ์การกุศลจีน มอบของเพื่อการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

สมาคมฯ ประสานงานให้สมาพันธ์การกุศลจีน มอบของเพื่อการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560