bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ จัดงานเสวนาในหัวข้อ "Friend of Silk Road ในสถานการณ์ใหม่ของโลก"

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับ Silk Road Club แห่งประเทศจีน จัดงานเสวนาเรื่อง Friend of Silk Road ในสถานการณ์ใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองวันชาติจีนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครบ 100 ปี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศจีนและประชาชนจีนทั้งประเทศ ที่สำคัญคือเป็นวาระที่ประเทศจีนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและทำให้คนยากจนหมดจากประเทศจีนก่อนถึงวันสถาปนาดังกล่าว 

ผู้แทนสมาคมฯ และชมรมข้าราชการศิษย์เก่า ม.หัวเฉียว ประเทศจีน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร

     ผู้แทนสมาคมฯ และชมรมข้าราชการศิษย์เก่า ม.หัวเฉียว ประเทศจีน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร

สมาคมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจชุดใหม่ ครั้งที่ 1

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจชุดใหม่ ครั้งที่ 1

บทสัมภาษณ์คุณไพศาล พืชมงคลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

บทสัมภาษณ์คุณไพศาล พืชมงคล
อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

สถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะ Mr. Zeng Lu รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะ Mr. Zeng Lu  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนร่วมประชุมกับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนร่วมประชุมกับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562