bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "Belt and Road People to People"

สมาคมฯ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "Belt and Road People to People"

นายสุชาติ ตันเจริญ เดินทางเยือนไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสุชาติ ตันเจริญ เดินทางเยือนไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สมาคมฯ นำคณะข้าราชการทุนตำรวจ เข้าเยี่ยมอำลาและรับโอวาทจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สมาคมฯ นำคณะข้าราชการทุนตำรวจ เข้าเยี่ยมอำลาและรับโอวาทจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ จัดงานเลี้ยงส่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ จัดงานเลี้ยงส่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย

สมาคมฯ ประสานงานให้สมาพันธ์การกุศลจีน มอบของเพื่อการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

สมาคมฯ ประสานงานให้สมาพันธ์การกุศลจีน มอบของเพื่อการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ ๗

ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ ๗

สมาคมฯ จัดงานเสวนาเรื่อง "สภาพการณ์และโอกาสความร่วมมือไทย-ทิเบต"

สมาคมฯ จัดงานเสวนาเรื่อง "สภาพการณ์และโอกาสความร่วมมือไทย-ทิเบต"