bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๕ ก.ย.๖๑ : กรณีที่รัฐบาลจีนกำลังพยายามสร้างบรรยากาศการประกอบกิจการที่ดียิ่งขึ้น

รัฐบาลจีนกำลังพยายามสร้างบรรยากาศการประกอบกิจการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ของบริษัทและผู้ประกอบการผลิตสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๔ ก.ย.๖๑ : แนวคิดของแจ๊ค หม่า ต่อกรณีสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ

สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ก.ย.๖๑ : ข้อคิดที่สำคัญจากการประชุม World Science Literacy

ข้อคิดที่สำคัญจากการประชุม World Science Literacy ที่ได้เรียกร้องให้มีการสร้างระบบการศึกษาสะเต็ม (STEM) ครบวงจร 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๒ ก.ย.๖๑ : กรณีที่สถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" และความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ย.๖๑ : ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีนและพื้นที่บางส่วนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ย.๖๑ : แนวโน้มของจำนวนบริษัท AI ของจีนที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

จำนวนบริษัท AI ของจีนที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจุบันมีจำนวนมากเป็นอันดับที่สองในตลาดโลก

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๙ ก.ย.๖๑ : กรณีที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีต่อที่ประชุม

ผู้รับผิดชอบขององค์กรระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักธุรกิจผู้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๘ ก.ย.๖๑ : กรณีที่กระทรวงพาณิชย์ของจีน ประกาศสถิติล่าสุดเกี่ยวกับการค้าบริการของจีน

ประกาศสถิติล่าสุดเกี่ยวกับการค้าบริการของจีน ที่แสดงให้เห็นว่า ๗ เดือนแรกของปีนี้ ปริมาณการนำเข้าส่งออกด้านการบริการมีมูลค่า ๒,๙๗๕,๔๐๐ ล้านหยวน เติบโตร้อยละ ๙.๙

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ย.๖๑ : การเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจตะวันออก ครั้งที่ ๔ ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ก.ย.๖๑ ที่ประเทศรัสเซีย ถือเป็นการเสริมแรงกระตุ้นใหม่ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย และเป็นการเปิดอนาคตใหม่ให้กับความร่วมมือในภูมิภาค

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ก.ย.๖๑ : แผน ๔ ประการในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกไกล

แผน ๔ ประการในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกไกลภายใต้สถานการณ์ใหม่