bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๑ : สรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖

สรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖ ในหัวข้อ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" และ "ประเทศไทย ๔.๐" 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค.๖๑ : โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗ (The Seventh Thai - Chinese Strategic Research Seminar)

สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน หัวข้อ “ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่สู่การพัฒนาร่วมกัน”

จีนศึกษา วันพุธที่ ๘ ส.ค.๖๑ : เจตนารมณ์ของจีนที่มีต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก

เจตนารมณ์ของจีนที่มีต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๗ ส.ค.๖๑ : กรมอุตุนิยมวิทยาของจีน ประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศ

กรมอุตุนิยมวิทยาของจีน ประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๖ ส.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของจีนที่สอดคล้องรองรับกับวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคง

ความเคลื่อนไหวของจีนที่สอดคล้องรองรับกับวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๕ ส.ค.๖๑ : บทวิเคราะห์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงของจีน

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงของจีน และค้นหาแนวทางใหม่สำหรับความมั่นคง

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๔ ส.ค.๖๑ : ท่าทีความเคลื่อนไหวของจีนและสหรัฐฯ

จีนและสหรัฐฯ ได้ประลองกำลังทางเศรษฐกิจและการค้ากันมาเป็นเวลากว่า ๔ เดือน 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ ส.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวทางการทหารของจีนในรอบสัปดาห์นี้

ความเคลื่อนไหวทางการทหารของจีนในรอบสัปดาห์นี้  ในโอกาสครบรอบปีที่ ๙๑ แห่งการสถาปนากองทัพ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒ ส.ค.๖๑ : นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ได้พบกับนายเจรามี ฮันต์ (Jeremy Hunt)

นายหลี่ เค่อเฉียง เดินทางเข้าร่วมการเจรจาทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-อังกฤษ ครั้งที่ ๙ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑ ส.ค.๖๑ : การศึกษาทางการทหารระดับสูงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน

การจัดการศึกษาทางการทหารระดับสูงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ (ตอนที่ ๒)