bg-head-3

ข่าวสาร

แจ็ค หม่าฟันธงสหรัฐ VS จีนขัดแย้งการค้าต่อไปอีก 20 ปี ขณะสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่าย

นายแจ็ค หม่า ประธานบริหารบริษัทอาลีบาบา กล่าวว่า ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะดำเนินต่อไปเป็นเวลา 20 ปี และจะสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นายหม่ากล่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้ทางการจีนขู่ทำการตอบโต้กลับ

นายหม่ากล่าวว่า ความตึงเครียดทางการค้าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทจีนและบริษัทต่างประเทศ และจะทำให้ภาคธุรกิจของจีนย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปยังประเทศอื่นในระยะกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษี

นายหม่าระบุว่าจำเป็นต้องมีการกำหนดกฎระเบียบทางการค้าใหม่ในระยะยาว เนื่องจากแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์พ้นวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว และมีคนใหม่มาแทน แต่สหรัฐและจีนก็จะยังคงมีความขัดแย้งทางการค้าต่อไป ทำให้มีความจำเป็นต้องปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO)

ที่มา: https://www.ryt9.com/s/iq38/2888498