bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ สื่อของจีนได้นำเสนอข่าวกรณีนางเมิ่ง หว่านโจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหัวเว่ย

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ สื่อของจีนได้นำเสนอข่าวกรณีนางเมิ่ง หว่านโจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหัวเว่ย 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๙ ก.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วมการประชุม

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๙ ก.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วมการประชุม

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๘ ก.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน ร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๘ ก.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน ร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ ๗๖

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ ๗๖ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับ “อัฟกานิสถาน”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับ “อัฟกานิสถาน” 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (国家主席习近平) เข้าร่วมการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๒๑

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (国家主席习近平) เข้าร่วมการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๒๑

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ย.๖๔ จีนยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม "ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก"

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ย.๖๔ จีนยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม "ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก"

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ส่งสารแสดงความยินดีต่อการประชุมสุดยอดนานาชาติครั้งแรกเพื่อประยุกต์ใช้ระบบเป่ยโต่ว

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ส่งสารแสดงความยินดีต่อการประชุมสุดยอดนานาชาติครั้งแรกเพื่อประยุกต์ใช้ระบบเป่ยโต่ว 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๒ ก.ย.๖๔ ความสำเร็จด้านสิทธิมนุษยชนของจีน ในการประชุมครั้งที่ ๔๘ ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๒ ก.ย.๖๔ ความสำเร็จด้านสิทธิมนุษยชนของจีน ในการประชุมครั้งที่ ๔๘ ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๑ ก.ย.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีของจีน ได้จัดการประชุมแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๑ ก.ย.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีของจีน ได้จัดการประชุมแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.