bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑ พ.ย.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่เอกสารสมุดปกขาว เรื่อง “นโยบายและปฏิบัติการของจีนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑ พ.ย.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่เอกสารสมุดปกขาว เรื่อง “นโยบายและปฏิบัติการของจีนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๓๐ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๓๐ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๙ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๙ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสำนักข่าวซินหัว

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสำนักข่าวซินหัว

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๗ ต.ค.๖๔ กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออก “เอกสารจุดยืนว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีน-สหประชาชาติ”

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๗ ต.ค.๖๔ กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออก “เอกสารจุดยืนว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีน-สหประชาชาติ”

จีนศึกษา(วันอังคารที่ ๒๖ ต.ค.๖๔ การจัดประชุมฟอรั่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน-อาเซียน ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔)

จีนศึกษา(วันอังคารที่ ๒๖ ต.ค.๖๔ การจัดประชุมฟอรั่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน-อาเซียน ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔)

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๕ ต.ค.๖๔ นายหวัง ปิ่งหนาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการสร้างเมืองศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๕ ต.ค.๖๔ นายหวัง ปิ่งหนาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการสร้างเมืองศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ต.ค.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจจีน-เยอรมนี

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ต.ค.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจจีน-เยอรมนี

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ ข้อมูลวิเคราะห์กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวถึง “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ ข้อมูลวิเคราะห์กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวถึง “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”