bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ แนวคิดที่ได้นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างรอบด้านของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ แนวคิดที่ได้นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างรอบด้านของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชี้ให้เห็นว่า “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชี้ให้เห็นว่า “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ต.ค.๖๔ พิธีการทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพได้ช่วยให้ด้านการค้าต่างประเทศของจีน “แต่ละก้าวมีความก้าวหน้าสูงขึ้น"

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ต.ค.๖๔ พิธีการทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพได้ช่วยให้ด้านการค้าต่างประเทศของจีน “แต่ละก้าวมีความก้าวหน้าสูงขึ้น"

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ ต.ค.๖๔ “แผนโดยรวมของเขตการค้าเสรีนำร่อง (หูหนาน) ของจีน” ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๓

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ ต.ค.๖๔  “แผนโดยรวมของเขตการค้าเสรีนำร่อง (หูหนาน) ของจีน” ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๓

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๘ ต.ค.๖๔ จีนและสหรัฐอเมริกาพยายามสร้างช่องทางการสื่อสารขึ้นใหม่

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๘ ต.ค.๖๔ จีนและสหรัฐอเมริกาพยายามสร้างช่องทางการสื่อสารขึ้นใหม่

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ ต.ค.๖๔ ข้อคิดจากสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจีนได้จัดงานเลี้ยงวันชาติ ณ มหาศาลาประชาชน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ ต.ค.๖๔ ข้อคิดจากสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจีนได้จัดงานเลี้ยงวันชาติ ณ มหาศาลาประชาชน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๕ ต.ค.๖๔ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-รัสเซียครบรอบ ๗๒ ปี

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๕ ต.ค.๖๔ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-รัสเซียครบรอบ ๗๒ ปี

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๔ ต.ค.๖๔ นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๔ ต.ค.๖๔ นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓ ต.ค.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “สังคมอยู่ดีมีสุขในทุกด้านของจีน”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓ ต.ค.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “สังคมอยู่ดีมีสุขในทุกด้านของจีน” 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒ ต.ค.๖๔ งานสัมมนาศูนย์วิทยาศาสตร์นานาชาติครั้งที่ ๔ ของฟอรั่มจงกวนชุน ๒๐๒๑

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒ ต.ค.๖๔ งานสัมมนาศูนย์วิทยาศาสตร์นานาชาติครั้งที่ ๔ ของฟอรั่มจงกวนชุน ๒๐๒๑