bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พ.ย.๖๔ นายสี จิ้นผิง ส่งสารแสดงความยินดีการประชุมฟอรั่มภาคเอกชนจีน-แอฟริกา ครั้งที่ ๖

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พ.ย.๖๔ นายสี จิ้นผิง ส่งสารแสดงความยินดีการประชุมฟอรั่มภาคเอกชนจีน-แอฟริกา ครั้งที่ ๖

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๐ พ.ย.๖๔ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านการเกษตรของจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๐ พ.ย.๖๔ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านการเกษตรของจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ได้จัดการประชุมผ่านทางวิดีโอ เมื่อเช้าวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ได้จัดการประชุมผ่านทางวิดีโอ เมื่อเช้าวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พ.ย.๖๔  นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ กระทรวงพาณิชย์ ของจีนจัดงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ เพื่อชี้แจงสถานการณ์ล่าสุดในด้านเศรษฐกิจและการค้าของจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ กระทรวงพาณิชย์ ของจีนจัดงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ เพื่อชี้แจงสถานการณ์ล่าสุดในด้านเศรษฐกิจและการค้าของจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ แนวคิดในการสร้างพื้นที่การผลิตหลักและการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงของมณฑลหูหนาน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ แนวคิดในการสร้างพื้นที่การผลิตหลักและการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงของมณฑลหูหนาน 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ได้เผยแพร่ “ปฏิญญาร่วมกลาสโกว์ว่าด้วยการส่งเสริมมาตรการรับมือสภาพภูมิอากาศในทศวรรษที่ ๒๐ ศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างจีน-สหรัฐฯ”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ได้เผยแพร่ “ปฏิญญาร่วมกลาสโกว์ว่าด้วยการส่งเสริมมาตรการรับมือสภาพภูมิอากาศในทศวรรษที่ ๒๐ ศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างจีน-สหรัฐฯ”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย.๖๔ การประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๖ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๙

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย.๖๔ การประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๖ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๙

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๓ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ยืนหยัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของเอเชีย-แปซิฟิก”

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๓ พ.ย.๖๔  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ยืนหยัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของเอเชีย-แปซิฟิก”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ พ.ย.๖๔ “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ พ.ย.๖๔  “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ”