bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ การประชุมฟอรั่มความร่วมมือ เป่ยโต่ว จีน-แอฟริกา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ การประชุมฟอรั่มความร่วมมือ เป่ยโต่ว จีน-แอฟริกา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรี ได้จัดการประชุมมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในกรุงปักกิ่งอย่างยิ่งใหญ่

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรี ได้จัดการประชุมมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในกรุงปักกิ่งอย่างยิ่งใหญ่

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๙ พ.ย.๖๔ สินค้าไทยได้เข้าร่วมในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ ๔

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๙ พ.ย.๖๔ สินค้าไทยได้เข้าร่วมในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ ๔

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๘ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน” ครั้งที่ ๔ ผ่านระบบทางไกล

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๘ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน” ครั้งที่ ๔ ผ่านระบบทางไกล

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๗ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ครั้งที่ ๑๖ ผ่านระบบทางไกล จากกรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๗ พ.ย.๖๔  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ครั้งที่ ๑๖ ผ่านระบบทางไกล จากกรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ครั้งที่ ๑๖

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ครั้งที่ ๑๖ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ พ.ย.๖๔ สำนักงานความร่วมมือทางการทหารระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการการทหารกลาง

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ พ.ย.๖๔ สำนักงานความร่วมมือทางการทหารระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการการทหารกลาง 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ พ.ย.๖๔ กระทรวงกลาโหม ของจีนได้จัดงานแถลงข่าวเป็นประจำ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ โดยพันเอกอาวุโส ถัน เค่อเฟย

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ พ.ย.๖๔ กระทรวงกลาโหม ของจีนได้จัดงานแถลงข่าวเป็นประจำ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ โดยพันเอกอาวุโส ถัน เค่อเฟย 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓ พ.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี ของจีน เข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน-จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๒๔

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓ พ.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี ของจีน เข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน-จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๒๔

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒ พ.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี ของจีน เข้าร่วมประชุมผู้นำจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๒๔

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒ พ.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี  ของจีน เข้าร่วมประชุมผู้นำจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๒๔