bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๔ เม.ย.๖๑ : หลักคิดของจีนในการพัฒนาประเทศ ด้วยการแบ่งเป็นพื้นที่ (Zone)

หลักคิดของจีนในการพัฒนาประเทศ ด้วยการแบ่งเป็นพื้นที่ (Zone) โดยใช้ศักยภาพของแต่ละพื้นที่มุ่งสู่การพัฒนาตามจุดมุ่งหมายและจุดเน้นที่แตกต่างกัน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๓ เม.ย.๖๑ : ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนที่มีประโยชน์โดยตรงต่อชีวิตประจำวัน

ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนที่มีประโยชน์โดยตรงต่อชีวิตประจำวัน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒ เม.ย.๖๑ : รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนมีเงินเหลืองบเกินดุล โดยจะแบ่งแจกให้ประชาชน

รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนมีเงินเหลืองบเกินดุล โดยจะแบ่งแจกให้ประชาชน 

พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๓๑ มี.ค.๖๑ : รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนพัฒนาเทคโนโลยี

รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อเดือน ก.ค.๖๐ ที่จะผลักดันให้จีนเป็นผู้นำด้าน IT ของโลกภายในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓)

พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑ เม.ย.๖๑ : การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๖ (6th GMS Summit) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มี.ค.๖๑ ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มี.ค.๖๑ : กรณีที่ทางรัฐบาลจีนยืนยันว่า นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดรุ่นที่ ๓ ของเกาหลีเหนือ

กรณีที่ทางรัฐบาลจีนยืนยันว่า นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดรุ่นที่ ๓ ของเกาหลีเหนือ เดินทางเยือนประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มี.ค.๖๑ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและความร่วมมือแบบทวิภาคี 

พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ : กองทัพอากาศจีน เคลื่อนกำลังทางอากาศ

กองทัพอากาศจีน เคลื่อนกำลังทางอากาศโดยนำเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดปฏิบัติการลาดตระเวนในบริเวณดินแดนพิพาททะเลจีนใต้ 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๖ มี.ค.๖๑ : การเดินทางของจีน สู่ยุคใหม่

การเดินทางของจีน สู่ยุคใหม่” ภายใต้การนำของผู้นำสูงสุด สี จิ้นผิง และได้รับสมญาว่า “คนถือหางเสือเรือ” (掌舵者 จ่าง ตั้ว เจ่อ) ที่จะนำประเทศจีนสู่การฟื้นฟูใหม่ที่ยิ่งใหญ่ 

ผ่าวิกฤตเศรษฐกิจมังกร

ผ่าวิกฤติเศรษฐกิจมังกร