bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ ธ.ค.๖๔ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ในระยะ "ห้าปี ฉบับที่ ๑๔" ที่เพิ่งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ ธ.ค.๖๔ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ในระยะ "ห้าปี ฉบับที่ ๑๔" ที่เพิ่งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๐ ธ.ค.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “ประชาธิปไตยของจีน”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๐ ธ.ค.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “ประชาธิปไตยของจีน”

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธ.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ “เข้าใจประเทศจีน”ประจำปี ๒๐๒๑ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกว่างโจว (กวางตุ้ง) ผ่านระบบวีดิทัศน์จากกรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธ.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ “เข้าใจประเทศจีน”ประจำปี ๒๐๒๑ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกว่างโจว  (กวางตุ้ง) ผ่านระบบวีดิทัศน์จากกรุงปักกิ่ง 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน จากการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน จากการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

จีนศึกษาวันอังคารที่ ๗ ธ.ค.๖๔ ความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน จากการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

จีนศึกษาวันอังคารที่ ๗ ธ.ค.๖๔ ความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน จากการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๖ ธ.ค.๖๔ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า Big Data ในระยะ “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" ของจีน จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๖ ธ.ค.๖๔ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า Big Data ในระยะ “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" ของจีน จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จีนศึกษาวันอาทิตย์ที่ ๕ ธ.ค.๖๔การประชุมธุรกิจพลังงานจีน-รัสเซีย ครั้งที่ ๓ ได้เปิดฉากขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ โดยใช้วิธีการออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกันในการประชุม

จีนศึกษาวันอาทิตย์ที่ ๕ ธ.ค.๖๔การประชุมธุรกิจพลังงานจีน-รัสเซีย ครั้งที่ ๓ ได้เปิดฉากขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ โดยใช้วิธีการออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกันในการประชุม 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน พบกับนาย Abdulla Shahid ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖ ณ มหาศาลาประชาชน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ ผ่านระบบวิดีโอ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน พบกับนาย Abdulla Shahid ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  สมัยที่ ๗๖ ณ มหาศาลาประชาชน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ ผ่านระบบวิดีโอ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ อี้หลง-๑๐ สำเร็จภารกิจทดสอบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของการสังเกตอุตุนิยมวิทยาทางทะเล

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ อี้หลง-๑๐ สำเร็จภารกิจทดสอบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของการสังเกตอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย และนายเหริน เจิ้งเฟย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเหว่ย จัดการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย และนายเหริน เจิ้งเฟย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเหว่ย จัดการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔